Pomniki Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Pamięci Ofiar Stalinizmu po renowacji

 

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gmina Strzyżów uzyskała dofinansowanie na renowację Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Pamięci Ofiar Stalinizmu w Strzyżowie, ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – Miejsca Pamięci i Trwałe Upamiętnienia w Kraju 2022.

 

Na podstawie Programów Prac Konserwatorskich, pozytywnie zaopiniowanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Rzeszowie, zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku których całkowita wartość projektu wyniosła 158 300,00 zł, z czego po połowie stanowiło dofinansowanie ze środków MKiDN oraz udział środków własnych Gminy Strzyżów.

 

Program prac konserwatorskich Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego przewidywał pełną konserwację techniczną i estetyczną. Wykonano reperację frontowej płyty inskrypcyjnej u podstawy pomnika, oczyszczono, usunięto nawarstwienia wtórne i odsłonięto naturalną barwę kamienia, wymieniono osłabione fugi i połączenia oraz cementowe reperacje, wzmocniono pomnik poprzez jego impregnację, uzupełniono ubytki, wykonano scalenia kolorystyczne odbarwień, przeprowadzono kompleksową renowację tablic oraz popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Z kolei prace renowacyjne Pomnika Pamięci Ofiar Stalinizmu polegały na oczyszczeniu, usunięciu nawarstwień wtórnych, odsoleniu, dezynfekcji, wymianie płyt lastikowych na granit polerowany, wymianie płytek obejścia, wymianie betonowego koryta na prefabrykowane segmenty, grawerowaniu, odtłuszczeniu i odrdzewieniu elementów żelaznych oraz hydrofobizacji elementów betonowych.

 

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy walorów estetycznych Pomników, przy zachowaniu istniejących form, stosując właściwe zabiegi techniczne i konserwatorskie, odporne na działanie czynników atmosferycznych.

 

UM w Strzyżowie

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego” – „Renowacja Pomnika Pamięci Ofiar Stalinizmu oraz Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżowie” 

 

liczba wyświetleń: 163 dodano: 2023-01-11