Dane o wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Strzyżów

 

Zgodnie z zapisami najnowszej wersji Porozumienia, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie udostępnił aktualne informacje dotyczące wdrażania Programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Strzyżów. Dane na dzień 30.12.2022 r. dotyczą liczby złożonych wniosków o dofinansowanie, liczby zawartych umów, liczby zrealizowanych przedsięwzięć, kwocie wypłaconych dotacji.

 

Dane dotyczące Programu „Czyste Powietrze” w gminie Strzyżów kształtują się następująco:

Liczba złożonych wniosków – 283

Liczba zawartych umów – 250

Liczba przedsięwzięć zrealizowanych – 187

Kwota wypłaconych dotacji – kwota -  3 424 821,79 zł

liczba wyświetleń: 186 dodano: 2023-01-11