Jubileusz 45-lecia Koła Honorowych Dawców Krwi w Strzyżowie

 

Mszą świętą w strzyżowskiej Farze zainaugurowana została uroczystość 45-lecia działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Oddziale Rejonowym PCK w Strzyżowie, która odbyła się w zeszłą sobotę, 19 listopada. Oficjalna część uroczystości miała natomiast miejsce w Domu Kultury „Sokół”, gdzie wręczono okolicznościowe statuetki i odznaczenia.

 

Podczas mszy dziękowano za wieloletnią działalność Klubu i ich członków, którzy bezinteresownie oddają krew - najcenniejszy dar, jaki może podarować człowiek drugiemu człowiekowi, bowiem nie można jej kupić ani wyprodukować. - Jesteście uosobieniem słów Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu” – podkreślał podczas mszy ks. Wacław Klimek.

Uczestnicy jubileuszu, przy akompaniamencie kapeli Góralskiej „Ciardasie” z Czarnej Góry, przeszli uroczystym pochodem do Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, gdzie na sali widowiskowej odbyła się dalsza część uroczystości.  

 

W wydarzeniu, oprócz honorowych krwiodawców, udział wzięli zaproszeni goście, m.in.: Starosta Strzyżowski Bogdan Żybura, Burmistrz Strzyżowa Waldemar Góra, dr hab. Antoni Olak - Prezes Zarządu Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie, Jarosław Kosoń – z-ca dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych RCKiK w Rzeszowie, Eugeniusz Taradajko – Przewodniczący Kapituły Odznaki Honorowej PCK, Marek Mach – Prezes Klubu HDK w Żołyni.

 

Wydarzenie było okazją do wręczenia odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, nadanych przez Ministra Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej Adama Niedzielskiego. W dowód uznania za największy dar humanitarny i długoletnie, bezinteresowne oddawanie krwi Polski Czerwony Krzyż przyznał odznaki drugiego i trzeciego stopnia „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Wręczone zostały także pamiątkowe, jubileuszowe statuetki z okazji 45-lecia Klubu HDK PCK.

Symboliczną statuetką wyróżnione zostały również osoby zaangażowane w pomoc sąsiadom z Ukrainy na naszej wschodniej granicy, dotkniętym tragedią wojny.

 

Eugeniusz Taradajko, Wiceprzewodniczący Kapitału Odznaki Honorowej PCK wygłosił okolicznościowy referat dotyczący historii krwiodawstwa w Polsce.

- W Strzyżowie Klub Honorowych Dawców Krwi powstał 21 grudnia 1977 roku. Zmieniały się czasy, zmieniały się zarządy. Od listopada 1993 roku funkcję prezesa Klubu objął Stanisław Stasiowski, który pełni ją do dziś i za rok będzie świętował 30-lecie kierowania tą społecznością – podkreślał Taradajko.

 

Na zakończenie uroczystości ze strony zaproszonych gości padły słowa uznania i podziękowania za długoletnią i nieustającą pomoc, jaką niosą innym krwiodawcy. Dla zebranych ponownie zagrał zespół „Ciardasie” z Czarnej Góry.

 

A. Kozioł

 

 

Fot. PCKiT w Wiśniowej 

liczba wyświetleń: 107 dodano: 2022-11-23