Informacja Kapituły Nagrody Świętego Michała

 

Informujemy, że Kapituła Nagrody Świętego Michała  postanowiła o nieprzyznawaniu w roku bieżącym tego wyróżnienia w żadnej z kategorii, mając na względzie cel ustanowenia Nagrody Świętego Michała, jakim jest uhonorowanie „szczególnych osiągnięć osób, instytucji oraz organizacji społecznych, wyróżniających się w środowisku, mogących być wzorem i przykładem dla innych”, decyzja Kapituły podyktowana została przede wszystkim potrzebą utrzymania jej prestiżu.

 

Dla decyzji o wyborze zwycięzcy w danej kategorii ważna jest pewnego rodzaju „konkurencyjność” - możliwość analizy i porównaniaosiągnięć kandydatów, co nie było możliwe w tym roku, z uwagi na małą liczbę złożonych wniosków. Doceniając jednak osiągnięcia zgłoszonych kandydatów do nagrody, Kapituła postanowiła, aby wnioski złożone w roku bieżącym zostały ponownie rozpatrzone w kolejnym naborze.

 

Kapituła Nagrody Świętego Michała

liczba wyświetleń: 260 dodano: 2022-09-28