Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Strzyżów na lata 2022-2030

 

Szanowni Państwo, Burmistrz Strzyżowa działając na podstawie art. 5a ust. 1 i  art. 30 ust. 2 pkt. 1a)   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 175/22 Burmistrza Strzyżowa z dnia 16 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Strzyżów  na lata 2022-2030, ogłasza konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest „Projekt Strategii Rozwoju Gminy Strzyżów  na lata 2022-2030”.

 

Projekt Strategii powstał w oparciu o nowy, zrównoważony model rozwoju ujęty w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, Politykę Obszarów Zagrożonych Trwałą Marginalizacją oraz Projekt Strategii Rozwoju Województwa- Podkarpackie 2030.

 

W opracowaniu „Projektu Strategii Rozwoju Gminy Strzyżów na lata 2022-2030” uwzględniono warunki niepewności społeczno-gospodarczej, które wywołała w Polsce, Europie i na Świecie pandemia w 2020 roku. Lawinowo narastająca niepewność powoduje konieczność radykalnej zmiany zarówno podejścia do zarządzania, czyli określania podstawowych celów i działań, jak i metod, technik ich realizacji. Niepewność w 2020 roku bierze się z tempa, zakresu, zasięgu, głębokości i szybkości rozchodzenia się zmian wywołanych pandemią w zglobalizowanej gospodarce w tym również, w niewielkich i pozornie lokalnych przedsięwzięciach. Trudno sobie wyobrazić, by w tak zmieniających się warunkach można było spokojnie kontynuować wypracowane w poprzednich latach kierunki działania. Negatywne skutki kryzysu może pogłębić konserwatyzm w podejściu do zarządzania JST, powolność i nieadekwatność dostosowań do bardzo szybko zmieniających się warunków. Te jednostki samorządu terytorialnego, które nie będą nadążały w opracowaniu i wdrożeniu nowych strategii rozwoju lokalnego, podupadną i stracą bezpowrotnie zaufanie mieszkańców, inwestorów, przedsiębiorców i turystów.

 

Przetrwanie w czasach niepewności i wyjście z kryzysu wymaga błyskawicznego dostosowania zarządzania JST do nowych warunków, a to umożliwia nowa strategia rozwoju. Okres stabilnego otoczenia rynkowego wraz pandemią w 2020 roku, minął na wiele lat. Co nie oznacza, że doświadczenia i osiągnięcia poprzednich lat są mało ważne. Warto z nich korzystać, ale należy mieć na uwadze zmianę modelu organizacji społeczno-gospodarczej, którą powoduje stan niepewności. W praktyce planowania strategicznego rozwoju Gminy Strzyżów  na lata 2022-2030 wyzwaniem będzie szybkość działania. Nakazuje ją zmienność otoczenia i warunków działania.

 

Zachęcamy do zapoznania się z „Projektem Strategii Rozwoju Gminy Strzyżów na lata 2022-2030” – dostęp pod linkiem:

https://mega.nz/folder/z0kgDaxA#CS7IPccYZx6lQMl3t4WNpg

Sugestie oraz uwagi, które zdaniem Państwa powinny być umieszczone w
projekcie można zgłaszać za pomocą formularza.

 

Wypełniony formularz można przesłać w formie skanu na adres: gmina@strzyzow.pl; emularz@strzyzow.pl lub dostarczyć do siedzibyUrzędu Miejskiego w Strzyżowie ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów  (Sekretariat p. 13 na I piętrze) w terminie od 16.09.2022 r. do 21.10.2022 r. bądź ustnie oraz pisemne podczas dyżuru konsultacyjnego, który odbędzie się 10 października 2022 r. w godzinach od 10.00 do 13.00 w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie (pokój nr 8 na parterze).

 

Link do formularza online:

 

https://forms.gle/rR58JiQJeELP5LD4A

 

Formularz wersja doc.

 

formmluarz wersja pdf

liczba wyświetleń: 176 dodano: 2022-09-16