Inwestycje w gminie Strzyżów - lipiec

 

Lato w pełni, trwa sezon wakacyjnego odpoczynku, a w gminie Strzyżów trwają prace przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Wybudowano m.in. kolejne kilometry sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinki oświetlenia ulicznego. Złożono także następne wnioski o dofinansowanie planowanych inwestycji, a kilka otrzymało dofinansowanie i środki zewnętrzne trafią wkrótce do budżetu gminy.

 

Inwestycje drogowe

Mieszkańcy nowego osiedla przy byłym Polsporcie będą mogli wkrótce korzystać z drogi, której budowę zakończono w połowie lipca br. Koszt realizacji zadania w kwocie około 1,4 mln zł w całości sfinansowany został ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie blisko 8 mln zł, wyremontowane zostaną kolejne kilometry dróg na terenie gminy. Obecnie trwa analiza najpilniejszych potrzeb w tym zakresie. W zakresie infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo uczestników ruchu realizowane jest zadanie dotyczące budowy oświetlenia ulicznego, w ramach którego wybudowano już m.in. odcinki oświetlenia w Bonarówce i Żarnowej. W sumie w ramach zadania finansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środków gminy oraz Funduszu Sołeckiego w kwocie blisko 370 tys. zł powstanie w pięciu miejscowościach gminy 51 nowych punktów świetlnych.

 

Mówiąc o rozwoju infrastruktury drogowej w gminie, warto dodać, że w Żarnowej trwa obecnie budowa dodatkowego przystanku kolejowego, realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”. Dodatkowy przystanek kolejowy powstanie także w Strzyżowie, w zachodniej części miasta w ramach Rządowego Programu Budowy lub Modernizacji Przystanków Kolejowych na lata 2021-2025. Zakończenie budowy planowane jest na III kwartał 2023 roku.

 

Kanalizacja

Zakończono prace ziemne i montażowe przy realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzechów – etap I”.  Obecnie prowadzone są prace porządkowe oraz wykonywane jest przyłącze energetyczne do przepompowni. Dzięki realizacji tego zadania, współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie blisko 2 mln zł, dostęp do kanalizacji zyska 224 mieszkańców wsi. Jego całkowity koszt to ponad 3,7 mln zł. Początkiem czerwca podpisana została umowa na kwotę ponad 1,6 mln zł na budowę 2,2 kmb sieci kanalizacyjnej na ul. Kościuszki w Strzyżowie. W chwili obecnej rozpoczęły się już prace ziemne. Zadanie to jest dofinansowane ze środków subwencji ogólnej przeznaczonej na realizację zadań w tym zakresie oraz budżetu gminy. Planowana jest dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej w tym rejonie - wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na realizację III etapu kanalizacji w Dobrzechowie za kwotę blisko 4,5 mln zł jest obecnie w trakcie oceny merytorycznej.

 

Modernizacje obiektów gminnych

W połowie lipca br. dokonano odbioru przebudowanego dachu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzyżowie. Inwestycja była dofinansowana ze środków Wojewody Podkarpackiego w kwocie 320 tys. zł, a jej całkowity koszt to 465 tys. zł.  Nowy dach zyska wkrótce także budynek Szkoły Podstawowej w Żarnowej – trwa obecnie jego przebudowa. Koszt inwestycji to blisko 300 tys. zł, w całości finansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

Poza budową profesjonalnej trybuny z budynkiem szatniowym, ważną częścią robót związanych z modernizacją strzyżowskiego stadionu sportowego jest przebudowa płyty boiska, do której początkiem lipca br. przystąpił wykonawca inwestycji. W ramach zadania przebudowana zostanie m.in. płyta boiska wraz z wykonaniem drenażu, wybudowane zostaną bieżnie tartanowe, skocznia do skoku w dal, rzutnia do pchnięcia kulą wraz z wyposażeniem lekkoatletycznym. Obiekt zostanie oświetlony, ogrodzony, zainstalowany zostanie tam również monitoring. Zakończenie realizacji zadania, którego koszt to blisko 6,3 mln zł, w tym prawie 4,5 mln z, to środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, planowane jest na połowę przyszłego roku.

 

Nowy sprzęt komputerowy oraz infrastruktura teleinformatyczna trafi wkrótce do Urzędu Miejskiego w Strzyżowie – podpisano już umowę z wykonawcą zadania, które współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w kwocie ponad 615 tys. zł, a jego całkowity koszt to ponad 640 tys. zł. W ramach projektu wykonana zostanie także nowa strona internetowa gminy.

 

Co w planach?

- Przygotowujemy się do podpisania umowy z wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu przetargowym, który wybuduje nową ścieżkę turystyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą na wzgórze widokowe „Ratośniówki” – mówi burmistrz Waldemar Góra. -  W ostatnim czasie ogłosiliśmy także przetargi na realizację kilku ważnych inwestycji – obecnie poszukujemy wykonawców łącznika pomiędzy dużą i małą obwodnicą oraz remontu wiaduktu kolejowego na Zadworzu. Czekamy także na oferty w postępowaniu dotyczącym budowy alejek na cmentarzu „na Krzywuli” – dodaje burmistrz.

 

A. Kozioł

 

Fot. P. Midura

liczba wyświetleń: 297 dodano: 2022-07-15