Nabór Kandydatów na Członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej

 

Informujemy, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi nabór Kandydatów na Członków drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej, która jest organem doradczym Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie spraw w obszarach klimat, energia i środowisko. Do Rady powołane zostaną 32 osoby a sam nabór trwa do dn. 30 czerwca br. Poniżej cytujemy list otwarty Pani Minister Klimatu i Środowiska. 

 

„Szanowni Państwo, Uczniowie i Studenci, zapraszam Was do przesyłania zgłoszeń w naborze kandydatów na Członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska. Druga kadencja Rady rozpocznie się na przełomie września i października 2022 roku i będzie trwać dwa lata.

 

Do udziału w naborze zapraszam wszystkie osoby, którym bliskie są zagadnienia związane z polityką klimatyczną, energetyczną i ekologiczną Polski, i które chcą przedstawiać swoje propozycje i opinie w sprawach związanych z obszarami działalności Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Młodych ludzi, którzy mają pomysły i są gotowi zaangażować się w działania edukacyjne i własnym przykładem promować wśród rówieśników proekologiczne zachowania.

 

W procesie rekrutacji wyłonione zostaną 32 osoby w wieku od 15 do 26 lat, które powołam na Członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej. Wasze zgłoszenia zostaną podzielone na dwie grupy.

 

I.grupa: osoby poniżej 20 roku życia (osoby, które w dniu ogłoszenia naboru nie mają ukończonych 20 lat). W tej grupie wiekowej, z każdego województwa zostanie wyłoniony jeden uczestnik naboru z najwyższą oceną merytoryczną, łącznie wybranych zostanie 16 uczestników.

II.grupa: osoby powyżej 20 roku życia (osoby, które w dniu ogłoszenia naboru kończą lub mają ukończone 20 lat). W tej grupie wiekowej zostanie wybranych 16 uczestników naboru z najwyższą oceną merytoryczną, bez podziału na województwa.

Do Waszych zadań jako członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej należeć będzie:

 

wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat, energia i środowisko, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra, w tym propozycji rozwiązań;

kreowanie i promowanie wśród młodzieży postaw proekologicznych i proklimatycznych;

podnoszenie poziomu wiedzy wśród młodzieży w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat, energia i środowisko.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym Formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: www.gov.pl/web/klimat/MRK. Na Wasze Formularze zgłoszeniowe

czekamy do 30 czerwca 2022 roku.

 

Młodzieżowa Rada Klimatyczna I kadencji z sukcesem działa od 2020 r. Informacje o jej działaniach, w tym relacje z wydarzeń znajdziecie na profilu Rady na Facebooku:

facebook.com/mlodziezowaradaklimatyczna/.

 

Minister Klimatu i Środowiska

Anna Moskwa”

liczba wyświetleń: 142 dodano: 2022-06-14