Deklaracje do CEEB tylko do końca czerwca

 

Przypominamy, że zbliża się ostateczny termin złożenia deklaracji do systemu CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, który upływa w dniu 30 czerwca 2022 r. Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca budynku (mieszkalnego lub niemieszkalnego) ma obowiązek złożenia deklaracji do CEEB, dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

 

CEEB została uruchomiona w celu poprawy jakości powietrza w Polsce. Polska zgodnie z założeniami walki o czyste powietrze, ma na celu likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń, jaką jest emisja substancji powodujących smog z pieców węglowych. Za stworzenie i obsługę CEEB odpowiedzialny jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

 

Na złożenie deklaracji mieszkańcy mają czas do końca czerwca 2022 r. w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji został wzmocniony sankcjami. Niezłożenie w ustawowym terminie deklaracji zagrożone jest karą grzywny.

 

Kto jest zobowiązany złożyć deklarację do CEEB?

 

Obowiązek ten spoczywa na:

 

  • w przypadku budynków jednorodzinnych: właścicielu bądź jednemu z współwłaścicieli budynku,
  • w przypadku budynków wielorodzinnych: zarządcy budynku.

 

 

Jak można złożyć deklaracje do CEEB?

 

Deklaracje można składać przez internet na https://zone.gunb.gov.pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu a jego niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Można ją złożyć także w formie papierowej - wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie.

 

 

CEEB

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Załączniki:

 

Formularz A

Formularz B

Zobacz spot reklamowy

 

 

UM w Strzyżowie

liczba wyświetleń: 398 dodano: 2022-06-07