Obowiązek składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2021 rok

 

Burmistrz Strzyżowa przypomina, że do dnia 31 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, mają obowiązek złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2021 roku oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku.

 

Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2022 r. mogą wnieść opłatę w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września 2022 r.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w trakcie 2022 r. wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia 2022 r. w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona w dniach).

 

Wpłaty dokonać można gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miejskiego w Strzyżowie przy ul. Przecławczyka 5 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu:

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie: 82 9168 0004 0000 0390 2000 0010
z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty numeru zezwolenia oraz określenia raty, której wpłata dotyczy.

Informujemy, że kasa Urzędu czynna jest: pon. 8.00-15.00, wt.-pt. 8.00-14.00.

Podczas wizyty w Urzędzie prosimy o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Następnie dowód wpłaty należy przesłać do Urzędu Miejskiegoza pośrednictwem:

- faksu nr (17) 276 32 19,

- e-mail: gmina@strzyzow.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (17) 276 13 54, wew. 104.

 

Niezłożenie oświadczenia lub nieuiszczenie opłaty

 

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej, „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwoleń.

W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i we wskazanych terminach, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym wniesieniem dodatkowej opłaty, w wysokości stanowiącej 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym. Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym ustawowo terminie skutkuje wygaśnięciem zezwoleń, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach.

 

 

UM w Strzyżowie

liczba wyświetleń: 283 dodano: 2022-01-11