Zmiany w obsłudze rejestru CEIDG i nowe wzory formularzy

 

Od poniedziałku, 13 grudnia 2021 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadza zmiany w obsłudze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Usługi dla przedsiębiorców, dotychczas dostępne na stronie ceidg.gov.pl, zostaną całkowicie przeniesione na portal Biznes.gov.pl. Oznacza to, że nie będzie już możliwe wypełnianie przez przedsiębiorcę np. formularza wniosku CEIDG-1, gdyż zostanie on zastąpiony intuicyjnym kreatorem - usługą online.

 

Wprowadzane zmiany wiążą się również z publikacją nowych wzorów formularzy CEIDG, instrukcji i zaświadczeń. Wszystkie nowe wzory z instrukcjami dostępne są na stronie biznes.gov.pl.

W związku z tymi zmianami informujemy, że wszystkie wnioski CEIDG anonimowe i robocze, niezrealizowane do 10 grudnia 2021, do godz. 17.00, zostaną usunięte. Osoby zgłaszające się do urzędu z numerem wniosku wygenerowanym według starej wersji formularza, po 13 grudnia 2021 r. nie odnajdą go w systemie. Wnioski anonimowe i robocze, wygenerowane według nowej wersji formularza i składane w systemie od 13 grudnia 2021 r. będą przetwarzane poprawnie.

 

UM w Strzyżowie 

 

Link do formularzy wniosków 

liczba wyświetleń: 195 dodano: 2021-12-10