Obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB)

 

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Deklarację musi złożyć właściciel, współwłaściciel bądź zarządca nieruchomości. Baza CEEB ruszyła 1 lipca 2021. Od tego czasu trzeba składać deklaracje, w przeciwnym razie grożą kary.CEEB została uruchomiona w celu poprawy jakości powietrza w Polsce. Polska zgodnie z założeniami walki o czyste powietrze, ma na celu likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń, jaką jest emisja substancji powodujących smog z pieców węglowych.

 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) udostępnia organom administracji centralnej i samorządowej skuteczne narzędzie do realizacji polityki niskoemisyjnej. Celem CEEB jest gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie szczegółowych danych o budynkach w całej Polsce. GUNB ma nadzieję na poprawę stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa poprzez uruchomienie e-usług dla obywateli takich jak zamówienie przeglądu kominiarskiego i inwentaryzacji budynku.

CEEB jest przede wszystkim produktem informatycznym, który umożliwi składanie deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw.

 

Kto jest zobowiązany złożyć deklarację do CEEB?

Obowiązek ten spoczywa na:

  • w przypadku budynków jednorodzinnych: właścicielu bądź jednemu z współwłaścicieli budynku,
  • w przypadku budynków wielorodzinnych: zarządcy budynku.

 

Ile jest czasu na zgłoszenie?

Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie urządzeń do ogrzewania budynków, to:

  • 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła.
  • 12 miesięcy od uruchomienia CEEB (1 lipca 2021), w przypadku źródeł ciepła już pracujących, czyli do 30 czerwca 2022.

 

Jak można złożyć deklaracje do CEEB?

Deklaracje można składać przez internet na https://zone.gunb.gov.pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu a jego niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Można ją złożyć także w formie papierowej - wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie.

 

CEEB

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Załączniki:

 

Formularz A

Formularz B

 

Zobacz spot reklamowy 

 

UM w Strzyżowie 

liczba wyświetleń: 1931 dodano: 2022-01-10