Program Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „GRANTY PPGR”

 

W ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” istnieje możliwość sfinansowania zakupu sprzętu komputerowego dla dzieci z terenu gminy Strzyżów, których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni) byli pracownikami Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarstw Rolnych. Program jest finansowany z funduszy europejskich. Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

 

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

- sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,

- ubezpieczenie zakupionego sprzętu,

- usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Wszelkie informacje dotyczące programu są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Warunkiem wzięcia udziału w programie jest wypełnienie właściwego oświadczenia, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dodatkowej. W oświadczeniu należy wpisać m.in. nazwę szkoły, do której uczęszcza dziecko, dane osoby, która w przeszłości była pracownikiem PGR oraz nazwę Przedsiębiorstwa jeśli jest znana.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć do 29 października br. w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie (Kancelaria Ogólna) w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do urzędu. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane). Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 17 2761 354 wew. 60.

 

Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacje dodatkowe

 

                                                                                                              Urząd Miejski w Strzyżowie

 

liczba wyświetleń: 732 dodano: 2021-10-28