INSTALACJE OZE - ważny komunikat!

 

Zgodnie z wymaganiami projektu pn.„Odnawialne źródła energii w gminie Strzyżów”, w ramach którego wykonywane były instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE) z dofinansowaniem z funduszy europejskich, gmina ma obowiązek corocznego przekazywania informacji o ilości wyprodukowanej energii elektrycznej i energii cieplnej przez zamontowane instalacje OZE.

 

W związku z tym na podstawie § 4, ust. 1, pkt 8 podpisanych umów pomiędzy Beneficjentami projektu, a Gminą Strzyżów w sprawie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Strzyżów, u których zostały zamontowane instalacje fotowoltaiczne,  instalacje kolektorów słonecznych, instalacje pomp ciepła, instalacje kotłów na pellet w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Strzyżów”  o udzielenie następujących informacji:

  1. rocznej wartości wyprodukowanej energiielektrycznej dla instalacji fotowoltaicznej, którą można odczytać z wyświetlacza falownika lub z aplikacji;
  2. rocznej wartości wyprodukowanej energii cieplnejdla instalacji kolektorów słonecznych, instalacji pomp ciepła o mocy 5 kW, 7 kW, 9 kW, 12, kW , instalacji kotłów na pellet, którą można odczytać z wyświetlacza sterownika urządzenia;
  3. roczna wartość zużycia prądu dla pomp ciepła do c.w.u. o mocy 3 kW.

Zebrane dane pozwolą na sporządzenie przez Urząd Miejski w Strzyżowie rocznego oświadczenia o zachowaniu trwałości projektu, który jest obowiązkowy dla wszystkich gmin, które skorzystały z dofinansowania.

Dane proszę przekazać do Urzędu Miejskiego w Strzyżowie telefonicznie 17 2761 354 wew. 60 lub mailowo na adres: bruszala@strzyzow.plw terminie do 25 października 2021 r.

 

Treść maila w zależności od posiadanego rodzaju instalacji, powinna zawierać następujące informacje:

 

Imię i nazwisko: …………………………………………………….................

Adres zamieszkania/montażu instalacji: ………………………….......

Telefon kontaktowy: …………………………………………………..............

 

Instalacja fotowoltaiczna – wartość wyprodukowanej energii elektrycznej: ……………. kWh i/lub  ………….. MWh

 

Instalacja kolektorów słonecznych – wartość wyprodukowanej energii cieplnej: ……………. kWh

 

Instalacja pomp ciepła o mocy 5 kW, 7 kW, 9 kW, 12, kW – wartość wyprodukowanej energii cieplnej:

- poprzedni rok 2020 …….... kWh

- bieżący rok 2021    ………..kWh

- październik 2021    ………..kWh

 

Instalacja pomp ciepła o mocy 3 kW – wartość zużycia prądu:

………..kWh – odczyt przez pracownia Urzędu Miejskiego w Strzyżowie.

 

Instalacja kotła na pellet – wartość wyprodukowanej energii cieplnej:……….MWh

 

 

Instrukcja odczytu wyprodukowanej energii

liczba wyświetleń: 999 dodano: 2021-10-22