Nabór wniosków do Nagrody Św. Michała

 

Kapituła Nagrody Św. Michała zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagrody Św. Michała – Patrona Miasta. Termin składania wniosków upływa 17 września 2021 r. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie - kancelaria ogólna (parter) w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, natomiast w poniedziałek od 8.00 do 16.00.

 

Nagroda św. Michała została ustanowiona przez Radę Miejską w Strzyżowie na mocy uchwały Nr XXXII/273/05 z dnia 20 października 2005 roku. Celem jej powołania jest propagowanie odpowiednich postaw, dorobku i szczególnych osiągnięć osób, instytucji oraz organizacji społecznych, wyróżniających się w środowisku, mogących być wzorem i przykładem dla innych.

 

26 lipca 2021r. odbyło się posiedzenie Kapituły, która uchwałą nr 1/21 dokonała zmian w regulaminie nagrody Św. Aktualnie nie jest określona maksymalna ilość nagród przyznawanych w danej kategorii.

 

Kto może otrzymać statuetkę?

 

Nagroda może być przyznana osobie fizycznej, osobie prawnej oraz stowarzyszeniu zwykłemu, za szczególne osiągnięcia w takich sferach życia publicznego, jak:

 

  1. kultura;
  2. oświata, wychowanie oraz sport, turystyka i rekreacja;
  3. opieka społeczna oraz bezpieczeństwo i zdrowie publiczne;
  4. samorządność;
  5. wolontariat i mecenat;
  6. inne osiągnięcia zasługujące na wyróżnienie.

 

Kto może zgłosić kandydata?

 

Zgłoszenia kandydatur do Nagrody mogą być składane przez:

  1. osoby fizyczne,
  2. osoby prawne,
  3. stowarzyszenia zwykłe.

 

Regulamin Nagrody

 

Wniosek

 

Dotychczasowi laureaci nagrody Świętego Michała

 

 

Przewodniczący Kapituły Tomasz Grodzki

liczba wyświetleń: 378 dodano: 2021-09-10