PGKiM realizuje nową inwestycję

 

Od początku maja br. trwa realizacja inwestycji pn. "Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz infrastruktury technicznej". Inwestorem zadania jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Strzyżowie przy wsparciu środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 1 395 146,14 zł, co stanowi 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych zadania. Pozostała część kosztów zostanie pokryta ze środków własnych przedsiębiorstwa, a całkowity koszt (netto) wyniesie 2 078 861,79 zł.

 

W ramach inwestycji zostanie wybudowana stacja uzdatniania wody oraz cztery zbiorniki do magazynowania wody o całkowitej pojemności 200 m3. Część zadania przedsiębiorstwo zrealizowało już we własnym zakresie; przede wszystkim została wykonana studnia głębinowa z opracowaniem pełnej dokumentacji hydrogeologicznej studni wraz z niezbędnymi pozwoleniami na realizację inwestycji. Nowe ujęcie pozwoli zabezpieczyć odpowiednią ilość wody dla mieszkańców miasta, ponieważ eksploatowane od 50 lat ujęcia wymagają modernizacji, a bez dodatkowego zasilenia sieci wodociągowej w wodę, nie byłoby to możliwe bez ograniczenia dostaw wody.

Wydajność nowego ujęcia określono na 300 m3/d, co zwiększa o ponad 40% bezpieczeństwo ciągłości dostaw wody.

 

Starania o realizację inwestycji PGKiM rozpoczęło już w 2015 r., a wydatki poniesione dotychczas przez przedsiębiorstwo na wykonanie studni, opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwoleń wyniosły już ponad 303 tys. zł.

 

Jacek Grodzki

Prezes Zarządu PGKiM

liczba wyświetleń: 265 dodano: 2021-06-02