Sposób składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2021

 

15 marca ruszyła kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. W tym roku rolnicy po raz pierwszy od wprowadzenia systemu dopłat bezpośrednich nie otrzymali spersonalizowanego formularza wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej. Nie ma więc możliwości złożenia wniosku w takiej postaci.

 

Wnioski składa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPIus. Aplikacja ta udostępniona jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): www.arimr.gov.pl.

 

Aby skorzystać z aplikacji eWniosekPIus, konieczne jest posiadanie loginu i kodu dostępu. Rolnicy, którzy ich nie mają, otrzymają dostęp do aplikacji po założeniu konta. Można to zrobić elektronicznie, wybierając opcję „Zarejestruj się”. Wtedy aplikacja zażąda podania kilku danych w celu weryfikacji. Są to:
– numer producenta (login) – 9-cyfrowy numer identyfikacyjny producenta nadany przez ARiMR;
– 8 ostatnich cyfr rachunku bankowego – chodzi o 8 ostatnich cyfr konta bankowego podanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów, na które rolnicy otrzymują lub będą otrzymywać płatności z ARiMR;
– wypłacona kwota ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR zrealizowanego w 2020 roku (uwzględniane są wszystkie płatności realizowane przez ARiMR, także z tytułu płatności innych niż obszarowe); gdy rolnik nie otrzymał przelewu z ARiMR w ubiegłym roku albo składa wniosek po raz pierwszy, wprowadza się wartość 0,00.

 

Aplikacja poprosi także o podanie adresu e-mail. Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe. Rolnicy, którzy zapomnieli hasło albo zablokowali sobie konto, wprowadziwszy niepoprawne hasło, powinni wybrać opcję: „Nie pamiętasz hasła?”. Po podaniu loginu, przejściu przez ścieżkę weryfikacji oraz ustawieniu nowego hasła będą mogli korzystać ponownie z aplikacji.

 

Ponadto przypominamy, iż konto w aplikacji eWniosekPIus jest przypisane do osoby, a nie do gospodarstwa. Tak więc w przypadku np. przejęcia gospodarstwa składający wniosek musi posługiwać się własnym kontem, a nie kontem spadkodawcy. Rolnicy, którzy nie będą chcieli wprowadzać zmian w tegorocznym wniosku o dopłaty, po zalogowaniu do aplikacji eWniosekPIus muszą przejść do formy uproszczonej wniosku i potwierdzić zawarte tam dane.

 
Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR
Wiesław Polek
 
 
 
 

liczba wyświetleń: 187 dodano: 2021-04-20