NSP 2021 – samospis, najczęstsze pytania i odpowiedzi

 

Kto i co objęty/te jest spisem?

  • Obywatele Polski mieszkający w Polsce mający miejsce zamieszkania  (rozumiane jako miejsce zameldowania stałego lub czasowego, bądź jako miejsce zamieszkania stałe lub czasowe)
    w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania,
  • cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywający w Polsce czasowo (bez względu na to czy są zameldowani, czy nie) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania,
  • Obywatele Polski przebywający za granicą (bez względu na czas przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem za granicę,
  • osoby bezdomne bez dachu nad głową  - obywatele Polski i cudzoziemcy,

 a także:

  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Osoba, która dokonała wymeldowania z pobytu stałego w związku z wyjazdem za granicę na stałe – nie jest zobowiązana do uczestnictwa w Narodowym Spisie Powszechnym  Ludności i Mieszkań 2021.

 

Jak dokonać samospisu?

Wejdź na stronę https://spis.gov.pl/, zaloguj się do aplikacji i wypełnij formularz.

Samospis jest możliwy przez 14 dni od pierwszego zalogowania.  Wszystkie osoby dodane na formularzu i prawidłowo spisane są zwolnione z obowiązku samospisu.

 

Jak mogę zalogować się do aplikacji?

Logowanie do aplikacji będzie możliwe za pomocą wyboru opcji:

a) logowanie za pomocą krajowego węzła identyfikacji elektronicznej

b) z użyciem Pesel oraz nazwiska rodowego matki. Konieczne będzie też zdefiniowanie własnego hasła. W  sytuacji gdy osoba wypełnia formularz w wielu sesjach pracy,  dostęp do formularza podczas kolejnego logowania będzie wymagał podania numeru Pesel oraz hasła znanego wyłącznie temu użytkownikowi.

c)  cudzoziemcy nieposiadający numeru Pesel - konieczne jest  podanie adresu email i zdefiniowanie hasła dostępu do konta. Na adres email zostanie wysłany link aktywacyjny, którego otwarcie będzie wymagane do aktywacji konta. Osoby posiadające tego rodzaju konto mogą logować się wielokrotnie, podając email oraz hasło.

 

Czy mogę się zalogować za pomocą profilu zaufanego?

Tak. Użycie profilu zaufanego jest jedną z opcji logowania do aplikacji (krajowy węzeł identyfikacji elektronicznej).

 

Jeżeli nie mam profilu zaufanego to jak mam się spisać?

Osoby nieposiadające profilu zaufanego mogą wybrać opcję logowania z użyciem własnego nr Pesel oraz nazwiska rodowego matki. Podczas procesu logowania wymagane będzie również ustalenie hasła jako dodatkowego poziomu ochrony.

 

Nie pamiętam swojego numeru PESEL. Jak mogę się spisać inaczej?

Aby zalogować się do aplikacji można wybrać opcję profilu zaufanego. Jeżeli nie jest to możliwe, należy wybrać opcję z numerem Pesel, który można sprawdzić np. we własnym dowodzie osobistym. Należy jednocześnie pamiętać, że Pesel jest wymagany nie tylko w procesie logowania, ale również podczas wypełniania własnych danych osobowych w aplikacji.

 

Czy na pewno potrzebuję PESEL do zalogowania się do aplikacji?

Aby zalogować się do aplikacji można wybrać opcję profilu zaufanego. Należy jednocześnie pamiętać, że Pesel jest wymagany podczas wypełniania własnych danych osobowych w aplikacji.

 

Nie pamiętam nazwiska rodowego matki. Co mam zrobić?

Nazwisko rodowe matki można sprawdzić np. w akcie urodzenia.

 

Czy mogę wybrać opcję logowania bez numeru Pesel jeżeli nie jestem cudzoziemcem?

Logowanie do aplikacji będzie możliwe za pomocą wyboru opcji: logowanie za pomocą krajowego węzła identyfikacji elektronicznej lub z użyciem Pesel oraz nazwiska rodowego matki. Logowanie bez nr Pesel przewidziane jest jedynie dla cudzoziemców nieposiadających numeru Pesel.

 

Jak mogę się spisać, jeśli mam słaby wzrok?

Osoby z ograniczeniami np. słabowidzące mogą zadzwonić na Infolinię - 22 279 99 99, gdzie zostaną przekierowane do rachmistrza i zostaną spisane.

 

Nie mam dostępu do internetu. Jak mogę się spisać?

Osoby bez dostępu do internetu w swoim miejscu zamieszkania mogą zadzwonić na numer Infolinii -  22 279 99 99 i poprosić o spisanie. Mogą również skorzystać z udostępnionego w najbliższym urzędzie gminy (po wcześniejszym umówieniu się) stanowiska komputerowego z dostępem do internetu gdzie będą mogły dokonać samospisu.

 

Mój dziadek mieszka sam, niedowidzi i niedosłyszy. Jak zostanie spisany?

W tej sytuacji należy pomóc dziadkowi w wypełnieniu obowiązku spisowego, np. za jego zgodą wypełnić formularz spisowy poprzez Internet. Innym rozwiązaniem jest umówienie dziadka w najbliższym urzędzie gminy, gdzie z pomocą pracownika Gminnego Biura Spisowego będzie mógł dokonać spisu.

 

Po wypełnieniu aplikacji w ramach samospisu chciałbym poprawić dane. Czy mogę to zrobić?

Dane wprowadzane w aplikacji samospisu będą zapamiętywane i udostępniane użytkownikowi przy kolejnych sesjach pracy, tj. po każdym skutecznym zalogowaniu. Wyłączenie dostępu do aplikacji nastąpi w momencie poprawnego zakończenia samospisu (potwierdzonego przyciskiem „Zakończ samospis”). Po wykonaniu tej operacji nie będzie można już korygować danych.

 

Wykaz pytań do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 dostępny na stronie  https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

liczba wyświetleń: 331 dodano: 2021-04-16