Rekrutacja do projektu "Dostępna praca"

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie  pt. „Dostępna praca” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014‑2020, Działanie 8.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -projekty konkursowe

 

Projekt skierowany jest do osób:

•  z niepełnosprawnością,

• zamieszkałych na terenie woj. Podkarpackiego,

• osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub kwalifikujących się do objęcia    wsparciem Pomocy Społecznej

• bezrobotnych

 

Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą osoby:

  • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
  • Kobiety.
  • Osoby zamieszkałe  na wsi lub małych miasteczkach do 20 tyś osób.
  • Osoby do 25 r.ż. bez doświadczenia zawodowego.
  • Osoby nie biorące udziału w projektach/szkoleniach/kursach/stażach w ostatnich 12 miesiącach.
  • Osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstaw/gimnazjalnym/zawodowym/średnim.

 

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia  w skład którego wchodzi:

- opracowanie Indywidualnego Planu Działania,

- poradnictwo indywidualne i grupowe,

- stypendia szkoleniowe,

- szkolenia zawodowe wg potrzeb,

- 6 miesięczne staże zawodowe,

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,

- zwrot kosztów opieki nad osoba zależną,

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

 

Rekrutacja do I edycji projektu  odbędzie się w terminie od 23 grudnia 2020 do 23 stycznia 2021

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze projektu:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Ul. Szopena 51 35-959 Rzeszów

Kontakt telefoniczny bądź mailowy:

17 8676 291,  668 517 359

zplesnarowicz@rarr.rzeszow.pl

 https://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/dostepna-praca

liczba wyświetleń: 131 dodano: 2020-12-29