Informacja o finansowaniu zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzyżów"

 

Zadanie pn.  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzyżów” zrealizowano w ramach programu priorytetowego  NFOŚiGW pod nazwą Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” przy udziale środków NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI  WODNEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i  GOSPODARKI WODNEJ w RZESZOWIE

 

Koszt zadania:                                       27 088,02 zł, w tym:

 

  • dotacja WFOŚiGW                                     8 960,00 zł
  • dotacja NFOŚiGW                                     12 800,00
  • środki własne:                                           5 382,02

 

 

liczba wyświetleń: 125 dodano: 2020-09-18