II etap budowy kanalizacji w Godowej zakończony

 

Miło nam poinformować, że zakończono II etap projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godowa – etap II” . Koszt całego zadania to prawie 8,5 mln zł, z czego 5,6 mln zł pochodzi z dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka Akcyjna, działające jako lider konsorcjum w partnerstwie z PPH „INTEGRAL” Sp. z o.o. z Rzeszowa.

W ramach projektu zostało wybudowane ponad 20 km kanalizacji sanitarnej, 6 przepompowni, z czego 3 będą zasilane energią elektryczną wytworzą z instalacji fotowoltaicznej zamieniającej energię słoneczną w prąd elektryczny. Inwestycja ta pozwoli by cała miejscowość Godowa – największa w naszej gminie, była w całości skanalizowana, a ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni nad Stobnicą. W wyniku zakończonej inwestycji możliwość przyłączenia do kanalizacji uzyska ok. 200 budynków mieszkalnych i blisko 600 mieszkańców Godowej. Zainteresowanych Mieszkańców włączeniem się do kanalizacji prosimy o zgłaszanie się do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie w celu uzyskania warunków technicznych przyłącza.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Południowa 3
38-100 Strzyżów
tel. 17 276 11 03, 17 276 12 59     fax. 17 276 12 11

e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl

www.pgkim.strzyzow.pl

 

UM Strzyżów 

liczba wyświetleń: 246 dodano: 2020-09-30