Możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej dla uczestników projektu OZE

 

Informujemy mieszkańców Gminy Strzyżów, którzy są uczestnikami projektu pn. „Odnawialne źródła energii elektrycznej w Gminie Strzyżów” o możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej  wprowadzonej 1 stycznia 2019 r. ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

Możliwość zastosowania wskazanej preferencji podatkowej dotyczy podatników dokonujących w trakcie danego roku przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (oraz art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) podatnik może odliczyć wydatki poniesione w danym roku m.in. na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pod warunkiem, że zostanie ono ukończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Oznacza to, że ulgę termomodernizacyjną będzie można rozliczyć w zeznaniu rocznym podatku dochodowego za 2020 r. uwzględniając w nim wydatki poniesione w 2019 r. i w 2020 r.

 

W związku z tym po wpłacie II transzy dla każdego z uczestników projektu zostanie wystawiona faktura VAT końcowa, która wraz z fakturą VAT zaliczkową stanowi dokument niezbędny do skorzystania z ulgi.

W/w faktury będą do odbioru w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie od dnia 1 września 2020 r. w pokoju nr 18.

 

Ponadto informujemy ponownie, żejako Gmina oraz sam Wykonawca instalacji, nie mamy już żadnego wpływu na czas oczekiwania na zamontowanie przez PGE dwukierunkowego licznika energii elektrycznej,gdyż nie mamy do tego żadnego tytułu prawnego. To każdy z uczestników projektu ma umowę na dostarczanie energii elektrycznej z PGE. Reklamacje można składać do PGE pod numerem telefonu 13 474 50 05 i na adres e-mail: re06.or@pgedystrybucja.pl. Po licznych interwencjach Burmistrza u Dyrektora PGE Dystrybucja otrzymaliśmy odpowiedź, którą zamieszczamy poniżej.

 

UM w Strzyżowie

 

Odpowiedź dyrektora PGE Dystrybucja

 

liczba wyświetleń: 1151 dodano: 2020-08-27