Jednostka Strzelecka 2020 im. kpt. Zygmunta Patryna ps. ,,Słowik" w Strzyżowie ma swoją siedzibę

 

24 lipca br. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie siedziby Jednostki Strzeleckiej 2020 im. kpt. Zygmunta Patryna ps. ,,Słowik” w Strzyżowie, mieszczącej się w budynku liceum ogólnokształcącego w Strzyżowie. To moment przełomowy dla strzeleckiej młodzieży, bowiem od początku powołania „Strzelca” w Strzyżowie, czyli od 2008 roku, jednostka nie miała stałej siedziby, co utrudniało działanie strzeleckiej braci.

 

W uroczystości udział wzięli m.in.: Komendant ZS „Strzelec” Józefa Piłsudskiego insp. Marek Matuła oraz dowódca Okręgu Południowo – Wschodniego insp. Marek Strączek, Główny Inspektor ds. Orlątinsp. Jacek Magdoń, zaś JS 2021 reprezentował chor. ZS Mateusz Dziepak, przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu z Burmistrzem Strzyżowa Waldemarem Górą oraz wicestarostą Tomaszem Garncarskim na czele, przedstawiciele służb mundurowych oraz wielu innych znamienitych gości. Dużą radością dla strzyżowskich „Strzelców” była obecność 103-letniego porucznika Tadeusza Lutaka.

 

Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu oddziału na czele z pocztem sztandarowym, dowodzonym przez druż. Mateusza Konickiego, do Kościoła Farnego. Mszę świętą w intencji Jednostki odprawił ks. kapelan – drużynowy ZS Łukasz Szpyrka, kierując do nas w kazaniu poruszające słowa o służbie dla Ojczyzny. Całość imprezy odbyła się w obiekcie Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie – w atrium i siedzibie ulokowanej w podziemiach szkoły. Dowódcą uroczystości był sierż. ZS Mateusz Gałuszka, a spikerem druż. Samanta Piekarska. Nad całością imprezy czuwali młodsi inspektorowie: Maksymilian Rojowski, Marta Utnicka i Piotr Rędziniak.

 

Podziękowaniem za społeczną, bezinteresowną służbę w Związku Strzeleckim były także awanse na wyższe stopnie, które wręczyli komendant Matuła i dowódca Rojowski. Otrzymali je wszyscy, którzy przyczynili się do powstania jednostki, stowarzyszenia i siedziby. Następnie zgromadzeni udali się przed wejście do siedziby, gdzie dokonało się uroczyste przecięcie wstęgi oraz ceremonia poświęcenia.

 

W swoim przemówieniu dowódca strzyżowskiej jednostki Maksymilian Rojowski podkreślił m.in. jakie utrudnienia dla działalności strzyżowskich „Strzelców” niósł za sobą brak stałego miejsca zbiórek, podziękował także wszystkim osobom zaangażowanym w pozyskanie i remont nowej siedziby: - Od samego początku moją ambicją stało się pozyskanie oficjalnego lokum, którego użytkowanie pozwoliłoby na realizację szeroko zakrojonych planów. Dzięki poparciu władz powiatu i gminy, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie pan Mirosław Czarnik – za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni, wyraził zgodę na zaadaptowanie części pomieszczeń, w których znajdowała się strzelnica Liceum Ogólnokształcącego na nasz nowy Strzelecki Dom – mówił dowódca. - Fakt, iż dzisiaj uczestniczymy w ceremonii otwarcia siedziby przekonuje nas, że dobra wola, bezinteresowna, społeczna praca, życzliwość i solidarność nie są pustymi pojęciami w naszej społeczności lokalnej – podkreślał.

 

Szeroka relacja z wydarzenia ukaże się w najbliższym wydaniu miesięcznika „Waga i Miecz”.

 

 

Na podstawie inf. mł. insp. ZS Marzeny Łąckiej

– UM w Strzyżowie

 

Zobacz relację iTV Południe

 

Fot. A. Haligowski, D. Perłowska., A. Woda

liczba wyświetleń: 300 dodano: 2020-07-29