Od lipca opłaty za śmieci można dokonać miesięcznie

 

W związku z podjęciem uchwały nr XIX /140/20 Rady Miejskiej w Strzyżowie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informujemy mieszkańców Gminy Strzyżów o możliwości wpłacania od miesiąca lipca 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie do 10-dnia każdego miesiąca.

 

Przypominamy numer rachunku bankowego wyłącznie w celu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

86 9168 0004 0000 0390 2000 0520

 

UM w Strzyżowie

liczba wyświetleń: 290 dodano: 2020-07-15