Procedura przyłączania mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej

 

W odpowiedzi na zapytania uczestników projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Strzyżów” informujemy, że przyłączanie instalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej montowanych w ramach projektu odbywa się na podstawie Zgłoszenia uczestnika projektu (za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji nie są pobierane żadne opłaty).

 

Procedura przyłączenia wygląda następująco:

  1. Wykonawca instalacji (firma ML System) przygotowuje dokumentację zgłoszeniową do dostawcy energii elektrycznej i po zamontowaniu kompletnej instalacji i jej odbiorze oraz udzieleniu pisemnego pełnomocnictwa przez każdego z Uczestników projektu, składa ją w PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Krośnie.
  2. Złożone dokumenty podlegają weryfikacji przez pracowników rejonu energetycznego:
    1. jeśli zgłoszenie jest niekompletne, rejon energetyczny zwraca się do Uczestnika projektu o uzupełnienie dokumentów.;
    2. jeśli zgłoszenie jest kompletne, Uczestnik projektu otrzymuje pisemne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz z informacją o terminie przyłączenia mikroinstalacji.
  3. PGE Dystrybucja S.A., po rozpatrzeniu Zgłoszenia, wystawia "Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej", przekazuje go do Zgłaszającemu pocztą i przekazuje zlecenie wymiany licznika energii  (układ pomiarowo-rozliczeniowy dwukierunkowy, umożliwiający pomiar wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej) do Posterunku Energetycznego w Strzyżowie.
  4. Pracownicy Posterunku Energetycznego w Strzyżowie dokonują wymiany liczników wg kolejności wystawionych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Krośnie zleceń.

 

Burmistrz Strzyżowa nie ma żadnego wpływu na kolejność i termin montażu liczników energii elektrycznej. W związku z licznie napływającymi do Urzędu Miejskiego skargami na brak wymiany liczników energii Burmistrz po kilku interwencjach telefonicznych, zwrócił się do PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Krośnie z pismem, której treść zamieszczamy poniżej.

 

Zobacz pismo do PGE

 

Urząd Miejski w Strzyżowie

 

liczba wyświetleń: 1317 dodano: 2020-07-14