Zapraszamy do podpisywania aneksów do umów w ramach projektu „OZE w Gminie Strzyżów”

 

Zapraszamy do podpisywania aneksów do umów w ramach projektu „OZE w Gminie Strzyżów” oraz odebranie wezwania do zapłaty II transzy za dostawę i montaż instalacji OZE.

 

W związku ze zmianą mocy faktycznie zainstalowanych zestawów fotowoltaicznych oraz zestawów kolektorów słonecznych, istnieje konieczność zawarcia aneksów do umów OZE.

 

Zatem zwracam się z prośbą do Beneficjentów uczestniczących w projekcie  „Odnawialne źródła energii w Gminie Strzyżów” o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Strzyżowie w celu podpisania aneksów do umowy OZE oraz odebranie wezwania do zapłaty II transzy za dostawę i montaż instalacji OZE.

 

Poniżej publikujemy terminy z numerami umów, w których uczestnicy projektu „OZE w Gminie Strzyżów” powinni zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Strzyżowie w celu podpisania aneksu do umowy oraz odebranie wezwania do zapłaty II transzy.

 

 

Informujemy, że do podpisania umowy należy zgłosić się z:

 1. dokumentem potwierdzającym tożsamość;
 2. jeżeli od ostatnio podpisanej umowy zmieniła się sytuacja prawna (tj. zmiana własności nieruchomości) należy przedstawić potwierdzenie prawa dysponowania nieruchomością (prawo własności/ współwłasności/użytkowania wieczystego gruntu), na której zamontowano  instalację OZE. Potwierdzeniem prawa dysponowania nieruchomością mogą być:
 3. wydruk z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości https://przegladarka-kw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW,
 4. akt notarialny,
 5. wyrok Sądu,
 6. akt własności ziemi;
 7. w przypadku współwłasności, aneks do umowy podpisują wszyscy współwłaściciele;
 8. istnieje możliwość podpisania aneksu do umowy przez pełnomocnika.

 

Terminy do podpisywania aneksów:

 1. Uczestników z numerami wniosków od 1 do 50   -  poniedziałek 06.07. br. od godz. 9.00 do 16.00.
 2. Uczestników z numerami wniosków od 51 do 100  -  wtorek 07.07. br. od godz. 8.00 do 15.00.
 3. Uczestników z numerami wniosków od 101 do 150  -  środa 08.07. br. od godz. 8.00 do 15.00.
 4. Uczestników z numerami wniosków od 151 do 200 – czwartek 09.07. br. od godz. 8.00 do 15.00.
 5. Uczestników z numerami wniosków od 201 do 250 – poniedziałek 13.07. br. od godz. 9.00 do 16.00.
 6. Uczestników z numerami wniosków od 251 do 300 – wtorek 14.07. br. od godz. 8.00 do 15.00.
 7. Uczestników z numerami wniosków od 301 do 350 – środa 15.07. br. od godz. 8.00 do 15.00.
 8. Uczestników z numerami wniosków od 351 do 400 – czwartek 16.07. br. od godz. 8.00 do 15.00.
 9. Uczestników z numerami wniosków od 401 do 450 – piątek 17.07. br. od godz. 8.00 do 15.00.
 10. Uczestników z numerami wniosków od 451 do 500 – poniedziałek 20.07. br. od godz. 9.00 do 16.00.
 11. Uczestników z numerami wniosków od 501 do 550 – wtorek 21.07. br. od godz. 8.00 do 15.00.
 12. Uczestników z numerami wniosków od 551 do 600 – środa 22.07. br. od godz. 8.00 do 15.00.
 13. Uczestników z numerami wniosków 601 od  do 650 – czwartek 23.07. br. od godz. 8.00 do 15.00.
 14. Uczestników z numerami wniosków od 651 do 700 – piątek 24.07. br. od godz. 8.00 do 15.00.
 15. Uczestników z numerami wniosków od 701 do 750 – poniedziałek 27.07. br. od godz. 9.00 do 16.00.
 16. Uczestników z numerami wniosków od 751 do 800 – wtorek 28.07. br. od godz. 8.00 do 15.00.
 17. Uczestników z numerami wniosków od 801 do 834 – środa 29.07. br. od godz. 8.00 do 15.00.

 

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość podpisania aneksów w innym terminie niż podane powyżej.

 

Wszelkie pytania dot. aneksów oraz wysokości II transzy, proszę kierować na adres ozestrzyzow@strzyzow.pl

 

 

Burmistrz Strzyżowa

liczba wyświetleń: 1437 dodano: 2020-07-01