Wspieraj krajowych producentów – kupuj polskie produkty

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi razem z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa kontynuuje ogólnopolską kampanię informacyjną „Kupuj świadomie - Produkt polski”. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi konsumentów na temat znaczenia świadomych decyzji zakupowych Polaków, szczególnie w tak trudnym czasie, jak pandemia wirusa SARS-CoV2. Kupując produkty z oznaczeniem „Produkt polski” konsumenci mogą mieć pewność, że zakupiony przez nich produkt został wyprodukowany w Polsce i z użyciem krajowych surowców. Przy bogatej ofercie na sklepowych półkach ma to niebagatelne znaczenie, a w efekcie przyczynia się także do budowania patriotyzmu konsumenckiego i wsparcia sprzedaży polskiej żywności.

 

Ważne jest, abyśmy zrozumieli wagę i znaczenie jaki wpływ na polską gospodarkę mają podejmowane przez nas decyzje zakupowe dla funkcjonowania gospodarki i wspierania krajowego rolnictwa. Wybierając polskich producentów żywności wspieramy polskich rolników i przedsiębiorców. Jest to szczególnie ważne obecnie, kiedy w obliczu pandemii wirusa SARS-CoV-2 wielu polskich rolników oraz producentów żywności mierzy się z problemami związanymi z produkcją oraz ograniczoną możliwością zbytu swoich artykułów. Z pomocą mogą przyjść właśnie świadomi Konsumenci, którzy chcąc wybierać krajowe produkty spożywcze będą sięgać po te oznaczone znakiem „PRODUKT POLSKI”, którym oznakowane są wyłącznie produkty wytworzone z polskich surowców.

 

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano znak „Produkt polski” i zasady jego stosowania, w celu ułatwienia konsumentom identyfikacji produktów wytworzonych z polskich surowców. Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. 2020 poz. 285), produkty opatrzone taką informacją muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem że składniki takie nie są wytwarzane w kraju.

 

Więcej informacji na temat kampanii  na  https://www.gov.pl/web/produktpolski

liczba wyświetleń: 38 dodano: 2020-06-29