Ruszył nabór na rachmistrzów spisowych

 

15 czerwca rozpoczął się nabór na rachmistrzów w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Postępowanie potrwa do 8 lipca. Chętni z terenu gminy Strzyżów powinni zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Strzyżowie. Rachmistrzowie muszą być pełnoletni, przejść szkolenia i egzamin, a za ich prace należy im się wynagrodzenie.

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728). Kandydaci zainteresowani pracą rachmistrza przy tegorocznym Powszechnym Spisie Rolnym będą wybierani w naborze otwartym i konkurencyjnym spośród osób:

  1. pełnoletnich;
  2. zamieszkałych na terenie gminy;
  3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
  4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt. 5 kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Kandydaci przejdą szkolenia zakończone egzaminem, a umowa zlecenie zostanie podpisana z najlepszymi.

 

TERMIN  SKŁADANIA  OFERT: 

 od 15 czerwca do 08 lipca 2020 r.

 

MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT:

Urząd Miejski w Strzyżowie

ul. Przecławczyka 5

38-100 Strzyżów

 

OSOBY UDZIELAJĄCE WYJAŚNIEŃ:

Dariusz Mularz – tel. 17 2761 354 wew. 56

Renata Czech – tel. 17 2761 354 wew. 36

 

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy

 

UM w Strzyżowie

liczba wyświetleń: 267 dodano: 2020-06-15