Wkrótce ruszy budowa nowego placu targowego

 

Pomimo utrudnień wynikających z wprowadzonego w kraju stanu epidemii, strzyżowski samorząd przystępuje do realizacji kolejnej w tym roku inwestycji infrastrukturalnej – budowy nowego placu targowego. W najbliższym czasie w drodze przetargu wyłoniony zostanie wykonawca inwestycji, która podzielona zostanie na dwa etapy.

 

Wczoraj (20.05.) w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, podpisana została umowa na dofinansowanie I etapu budowy targowiska w Strzyżowie w wysokości 1 mln zł, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Warto dodać, że strzyżowski wniosek znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej projektów, którym przyznano dofinansowanie, ogłoszonej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 2 marca 2020 r. Koszt realizacji I etapu budowy, to blisko 2 mln zł, natomiast koszt realizacji obydwu etapów szacuje się w sumie na 3,5 mln zł.

 

Po wykonaniu projektu technicznego inwestycji oraz uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, Gmina Strzyżów przystępuje obecnie do ostatniego etapu przygotowań formalnych, tj. ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy placu targowego. Inwestycja realizowana będzie dwuetapowo – w pierwszym etapie, którego ukończenie planowane jest do połowy 2021 roku, przewiduje się budowę m.in. wiaty stalowej ze 102 stoiskami handlowymi, 53 miejsc parkingowych, budynku toalet publicznych, sieci wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji fotowoltaicznej z przeznaczeniem na oświetlenie targowiska.

 

Inwestycja oczekiwana od lat

 

Przez ostatnie dziesięciolecia plac targowy w Strzyżowie przenoszono kilkukrotnie. Obecnie znajduje się on przy ul. Tunelowej, jednakże od początku lokalizacja ta była traktowana jako tymczasowa, ze względu na brak komfortu zarówno dla sprzedających, jak i kupujących, w tym m.in. brak miejsc parkingowych. Nowy plac ma w założeniu odpowiadać elastycznie na potrzeby mieszkańców i sprzedawców. Łączył będzie w sobie kilka funkcji: placu targowego, zielonego rynku oraz parkingu.

 

A. Kozioł

 

Fot. Z projektu koncepcyjnego - biuro projektowe „dk STUDIO ARCHITEKT”

liczba wyświetleń: 1149 dodano: 2020-05-21