Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

 

Burmistrz Strzyżowa przypomina, że do dnia 31 maja 2020 roku należy dokonać wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W przypadku niedokonania opłaty w terminie przedsiębiorca ma dodatkowe 30 dni na uregulowanie tej opłaty powiększonej o 30% należnej opłaty rocznej. W przeciwnym razie zezwolenie wygasa.

 

Wpłaty dokonać można gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miejskiego w Strzyżowie przy ul. Przecławczyka 5 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu:

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie: 82 9168 0004 0000 0390 2000 0010
z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty numeru zezwolenia oraz określenia raty, której wpłata dotyczy.

 

Informujemy, że od dnia 11 maja br. kasa Urzędu czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 13:00.

Podczas wizyty w Urzędzie prosimy o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Następnie dowód wpłaty należy przesłać do Urzędu Miejskiego za pośrednictwem:

- faksu nr (17) 276 32 19,

- e-mail: gmina@strzyzow.pl

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (17) 276 13 54, wew. 34.

 

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powyższej przyczyny, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Istnieje jednak możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na dokonanie wyprzedaży posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Wówczas z wnioskiem o wydanie kolejnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można wystąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia dotyczącego wyprzedaży.

 

Urząd Miejski w Strzyżów

 

liczba wyświetleń: 130 dodano: 2020-05-07