Uczniowie otrzymają laptopy i dostęp do Internetu

 

Gmina Strzyżów w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant w wysokości blisko 70 000 zł na zakup sprzętu dla uczniów strzyżowskich szkół. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanego zakażeniami koronawirusem.

 

Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu tabletów, laptopów oraz oprogramowania do prowadzenia zdalnej edukacji. Stosowny wniosek na zakup sprzętu dla uczniów niemających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym (30 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 30 szt. routerów mobilnych), złożyła także Gmina Strzyżów, która otrzymała na ten cel prawie 70 000 zł.

 

Sprzęt umożliwi dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych. 30 laptopów z oprogramowaniem oraz mobilnym dostępem do Internetu trafiło już do strzyżowskich szkół, które następnie wypożyczą komputery dzieciom na czas zamknięcia placówek oświatowych.

 

Projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

 

Jak długo potrwa nauka zdalna?

 

To pytanie zadają sobie uczniowie, ich rodzice, a także nauczyciele. W wydanym w piątek 24 kwietnia br. oświadczeniu Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski ogłosił, że szkoły, zostają zamknięte do 24 maja. Jak przyznaje minister, nie jest wykluczone, że lekcje online będą prowadzone również po 1 września, a więc w nowym roku szkolnym.

 

A. Kozioł

 

liczba wyświetleń: 229 dodano: 2020-05-06