Złóż aktualizację deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

W związku z zaistniałym stanem epidemii, powróciło w ostatnim czasie do swoich domów wielu przebywających poza granicami gminy i kraju mieszkańców gminy Strzyżów. Fakt ten ma przełożenie na wzrost ilości odbieranych przez PGKiM odpadów komunalnych. Prosimy właścicieli  nieruchomości, w których zmieniła się liczba mieszkańców, o dokonanie  aktualizacji danych zawartych w złożonych wcześniej deklaracjach, dotyczących wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację do 10 dnia następnego miesiąca od dnia nastąpienia zmiany.

 

Uzupełnione deklaracje (formularz znajduje się na stronie gminy www.strzyzow.pl w zakładce "gospodarka odpadami", będzie go można pobrać także u sołtysów w dniach poboru podatku i opłaty za śmieci 10-15 maja) należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie (skrzynka podawcza) lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów.

 

Musimy być świadomi, że za wywóz śmieci osób, które nie są ujęte w deklaracji, musza zapłacić pozostali mieszkańcy. Wynika to z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które stanowią, że system odbioru odpadów musi się samofinansować.

 

 

Urząd Miejski w Strzyżowie

liczba wyświetleń: 484 dodano: 2020-05-06