Informacja o odwołaniu przetargu

 

Informacja o odwołaniu ogłoszonego na dzień 16 kwietnia 2020 r. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów.

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm./, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych /Dz. U. z 2020 poz. 374 ze zm./ Burmistrz Strzyżowa odwołuje ogłoszony na dzień 16 kwietnia 2020 r. na godz. 8.10 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów położonej w Strzyżowie obręb ewid. nr 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 937/31 o pow. 0,0777 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr RZ1S/00033143/5.

 

Przyczyną odwołania przetargu jest wprowadzenie na terenie kraju stanu epidemii w związku z pandemią koronawirusa COVID-19, a tym samym konieczność podejmowania działań zmierzających do minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego.

 

Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu (17) 276-13-54 wew. 38.

 

Burmistrz Strzyżowa

liczba wyświetleń: 464 dodano: 2020-04-09