OZE w Gminie Strzyżów

 

W związku z montażem instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców naszej gminy - uczestników projektu - informujemy, że po zakończeniu prac montażowych warunkiem koniecznym, przed podłączeniem instalacji elektrycznej do sieci, jest złożenie wniosku do PGE o zmianę licznika.

 

Stosowne wnioski dla każdego uczestnika projektu przygotowywać będzie wykonawca instalacji fotowoltaicznej  - firma ML System – i wykonawca będzie sukcesywnie, po dokonaniu odbioru instalacji fotowoltaicznej, dostarczał wypełnione wnioski do PGE. Taka procedura zapewni prawidłowe wypełnienie wniosków i skróci czas załatwiania formalności w PGE.

 

Aby usprawnić wypełnianie wniosków prosimy przygotować konieczne dane każdego uczestnika projektu:

  1. Punkt Poboru Energii (można to znaleźć w fakturze).
  2. Numer Licznika (można to znaleźć w fakturze).
  3. Moc przyłączeniowa (jest to zmieszczone w umowie z zakładem energetycznym).
  4. Numer pesel osoby, która ma zawartą umowę z PGE.
  5.  

Prosimy odszukać ww. dokumenty, aby przekazywane dane były prawidłowe i wiarygodne, gdyż podlegają one weryfikacji w PGE i niezgodności we wniosku z danymi w PGE tylko wydłużą procedurę do czasu wymiany licznika energii i włączenia wykonanej instalacji fotowoltaicznej do sieci.

Burmistrz Strzyżowa

 

liczba wyświetleń: 1001 dodano: 2020-03-13