UWAGA! INFORMACJA DLA OSÓB PRZYJEŻDŻAJĄCYCH Z ZAGRANICY, SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O TRANSKRYPCJĘ (WPISANIE) AKTU ZAGRANICZNEGO

 

Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu urodzenia/ małżeństwa/zgonu sporządzonego za granicą należy złożyć w kancelarii ogólnej lub przesłać pocztą.

 

Należy dołączyć:

  1. wniosek o transkrypcję (dostępny na stronie internetowej www.strzyzow.pl w zakładce URZĄD MIEJSKI i kancelarii ogólnej), z podaniem telefonu kontaktowego,
  2. oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego, 
  3. tłumaczenie zagranicznego aktu dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

 

Pamiętaj! Jeżeli w zagranicznym akcie małżeństwa nie ma informacji na temat nazwiska noszonego przez małżonków po zawarciu małżeństwa oraz na temat nazwisk noszonych przez dzieci zrodzone z tego związku małżeńskiego – należy przy składaniu wniosku o transkrypcję dołączyć takie oświadczenia.

 

Opłata za wydanie odpisu zupełnego, który dokumentuje dokonanie czynności wpisania aktu zagranicznego do polskich ksiąg stanu cywilnego, wynosi 50 zł.

 

Opłata za wydanie odpisu zupełnego aktu po dokonaniu czynności uzupełnienia lub sprostowania aktu stanu cywilnego wynosi 39 zł.

 

Opłaty należy uiścić w kasie lub wpłacić na konto Urzędu Miejskiego nr 82 9168 0004 0000 0390 2000 0010.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 17 276 13 54 w. 64 lub 63.

UM w Strzyżowie

liczba wyświetleń: 455 dodano: 2020-03-13