OZE w Gminie Strzyżów - kolektory słoneczne

 

Burmistrz Strzyżowa pragnie poinformować, że 15 stycznia br. roku została podpisana umowa z firmą SOLARTIME Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, na mocy której instalacje solarne wykonane zostaną za łączną kwotę 3.389.182,00 zł netto i 3.660.316,56 zł brutto z 8% (kolektory montowane na budynkach mieszkalnych) i 23 % (kolektory montowane na gruncie lub budynkach gospodarczych) podatkiem VAT, w terminie do 10 kwietnia 2020 roku.  

 

Według harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę montaż instalacji odbywać się będzie w miesiącach luty i marzec. Według informacji przekazanych przez Wiceprezesa Zarządu spółki SolartimeAleksandra Weselaka jedna ekipa instalację solarną wykona w ciągu jednego dnia łącznie z podłączeniem do istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej i przeprowadzonym uruchomieniem wykonanej instalacji.

 

W pomieszczeniu, w którym będzie umieszczony zbiornik wody i układ sterujący instalacji musi być doprowadzenie wody zimnej, doprowadzenie wody ciepłej, gniazdo elektryczne 230 V z uziemieniem o odpowiedniej oporności, zasilanie i powrót centralnego ogrzewania. Wszelkie roboty związane z dostosowaniem pomieszczenia do wymogów opisanych powyżej oraz demontaż istniejących zbiorników nie są objęte projektem z dofinansowaniem i należą do właściciela nieruchomości.

 

Instalacje solarne są już wykonywane. W praktyce przedstawiciel Wykonawcy nawiązuje kontakt z uczestnikami projektu w celu dowiezienia elementów instalacji – zbiornika i kolektorów. Następnie ustalany jest termin montażu.

 

Osobą do kontaktu ze strony firmy SOLARTIME jest pan Wojciech Socha tel. 693 850 183.

 

liczba wyświetleń: 1363 dodano: 2020-02-10