OZE w Gminie Strzyżów - instalacje kotłów na biomasę

 

Burmistrz Strzyżowa pragnie poinformować, że 30 stycznia br. roku została podpisana umowa z firmą RAKOCZY STAL Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, na mocy której instalacje kotłów na biomasę wykonane zostaną za łączną kwotę 635.530,00 zł netto i 686.372,40 zł brutto z 8% podatkiem VAT, w terminie do 30 kwietnia 2020 roku.

 

Według informacji przekazanych przez Członka Zarządu spółki RAKOCZY STAL Grzegorza Rakoczego, jedna ekipa instalację kotła na biomasę wykona w ciągu najdłużej do dwóch dni łącznie z podłączeniem do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i przeprowadzonym uruchomieniem wykonanej instalacji.

 

W ramach projektu montowane będą kotły FIREMAX. Jest możliwość wyboru pieca z palnikiem zamontowanym z przodu pieca lub z boku pieca.

W zakresie robót objętym projektem Wykonawca ma obowiązek wykonać montaż kotła c.o. ze sterowaniem, montaż pomp obiegowych, montaż zaworów mieszających z siłownikiem.

Zakres prac projektu obejmuje:

 • dostawę i wniesienie kotła,
 • montaż kotła,
 • podłączenie kotła do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wraz z podłączeniem do systemu odprowadzenia spalin,
 • montaż zespołów pompowych ze sterowaniem,
 • pierwsze uruchomienie kotła,
 • przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi,
 • przeprowadzenie odpowiednich badań oraz wykonanie pomiarów, a następnie sporządzenie protokołów z wynikami badań i pomiarów,
 • opracowanie oraz dostawa dokumentacji powykonawczej, zawierającej schemat ideowy wykonanej instalacji wraz z niezbędnymi szkicami i rysunkami przedstawiającymi lokalizację poszczególnych urządzeń instalacji wraz z opisem uzupełniającym.

Zakres prac projektu nie obejmuje:

 • demontaż kotła starego,
 • wyniesienie kotła starego,
 • wyposażenie dodatkowe.

 

Ekipa montująca kocioł może wykonać prace nie objęte projektem za dodatkowym wynagrodzeniem, które Wykonawca – Spółka Rakoczy określiła:

1. Demontaż i wyniesienie starego kotła c.o. - 216 zł brutto

2. Montaż układu kominowego - 300 zł brutto

3. Przeróbka wysokości wylotu spalin - 200 zł brutto

4. Wykonanie kanału nawiewnego kotłowni - 300 z brutto

5. Wykonanie podestu niepalnego pod kocioł  - 250 zł brutto

6. Zamknięcie układu c.o. - 250 zł brutto

7. Montaż zestawu pomp cwu  - 730 zł brutto z materiałem

8. Montaż instalacji cwu - 50 zł brutto za 1 mb

 

liczba wyświetleń: 982 dodano: 2020-02-10