Podpisanie umowy na dostawę wraz z montażem kotłów na biomasę

 

Burmistrz Strzyżowa informuje, że 31 października 2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła na terenie Gminy Strzyżów” w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Strzyżów”. Otwarcie ofert nastąpiło 9 grudnia ub. roku.

 

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, prowadzonym oddzielnie na każdy rodzaj instalacji OZE, został wyłoniony wykonawca dostawy wraz z montażem 47 kotłów na biomasę. 30 stycznia br. roku została podpisana umowa z firmą RAKOCZY STAL Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, na mocy której instalacje kotłów na biomasę wykonane zostaną za łączną kwotę 635.530,00 zł netto i 686.372,40 zł brutto z 8% podatkiem VAT, w terminie do 30 kwietnia 2020 roku.

 

W ciągu 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi harmonogram wykonywania poszczególnych instalacji. Pierwsze instalacje będą montowane już od początku lutego. Według informacji przekazanych przez Członka  Zarządu spółki RAKOCZY STAL Grzegorza Rakoczego, jedna ekipa instalację kotła na biomasę wykona w ciągu jednego dnia, łącznie z podłączeniem do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i przeprowadzonym uruchomieniem wykonanej instalacji. Po przedstawieniu przez Wykonawcę harmonogramu prac niezwłocznie zamieścimy na stronie internetowej i prześlemy drogą mailową do tych mieszkańców, którzy podali swoje adresy.

 

Mając już konkretną kwotę za wykonanie instalacji solarnych obliczona zostanie wysokość drugiej raty, którą będzie trzeba wpłacić na konto Gminy przed wykonaniem instalacji. W najbliższych dniach te kwoty będą przekazywane do wszystkich uczestników projektu. Wykonawców pozostałych rodzajów instalacji OZE (fotowoltaika, pompy ciepła) poznamy w ciągu najbliższych dni i o podpisanych umowach informować będziemy na bieżąco.

 

UM w Strzyżowie

 

liczba wyświetleń: 1138 dodano: 2020-02-04