Uroczyste otwarcie obwodnicy Strzyżowa

 

W piątek 31 stycznia br. odbyła się uroczystość oficjalnego oddania do użytku obwodnicy Strzyżowa, po której samochody mogły poruszać się od 23 grudnia 2019 roku.  Tę wyczekiwaną od dziesięcioleci inwestycję zrealizowało Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, a wykonawcą było konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. i Mostostal Kielce S.A. Jest to największa inwestycja drogowa zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – jej koszt to ponad 114 mln zł.

 

W uroczystości uczestniczyli m. in.: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda, poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Starosta Strzyżowski Bogdan Żybura, Burmistrz Strzyżowa Waldemar Góra oraz przedstawiciele Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

 

- Nadeszła chwila, na którą mieszkańcy powiatu, regionu strzyżowskiego, jak i kierowcy przemieszczający się przez Strzyżów czekali ponad 50 lat – mówił podczas uroczystości burmistrz Strzyżowa Waldemar Góra. - Znamienne jest, że w styczniu 1968 roku ówczesna Wojewódzka Radna Narodowa nakreśliła plan zagospodarowania województwa rzeszowskiego, w którym to planie wskazano przebieg obwodnicy Strzyżowa szlakiem południowym - tym, który dzisiaj otwieramy – podkreślał burmistrz.

 

Strzyżowska obwodnica jest największą inwestycją drogową, zrealizowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Razem z obwodnicą wybudowano 6 mostów (w tym 3 mosty na rzece Wisłok), 5 wiaduktów, 2 przejazdy gospodarcze i przejście dla pieszych pod obwodnicą. Wybudowano 3 skrzyżowania typu rondo na ulicy Bieszczadzkiej, Południowej oraz w  Dobrzechowie. W ramach inwestycji powstały także chodniki dla pieszych, zatoka autobusowa przy szkole w Żarnowej, oświetlenie uliczne w okolicach rond, ekrany akustyczne. Obwodnica Strzyżowa jest drogą klasy G o najwyższej nośności tj. 115kN/oś. Wszystkie obiekty posiadają klasę nośności A, tj. 50 ton, co oznacza, że mogą po niej jeździć wszelkie pojazdy ciężarowe.

 

Oddana w piątek do użytku inwestycja wraz z obwodnicą Czudca i przebudowanymi odcinkami drogi wojewódzkiej nr 988 stanowi ok 14,5 km drogi, dzięki której kierowcy mogą sprawnie przejechać do Rzeszowa oraz Jasła omijając newralgiczne odcinki, jakimi są centra Czudca i Strzyżowa.

 

A. Kozioł

 

Zobacz zdjęcia 

 

Zobacz relację iTV Południe 

liczba wyświetleń: 613 dodano: 2020-02-03