Podpisanie umowy na kolektory słoneczne

 

Burmistrz Strzyżowa pragnie poinformować, że 31 października 2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła na terenie Gminy Strzyżów” w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Strzyżów”. Otwarcie ofert nastąpiło 9 grudnia ub. roku. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, prowadzonym oddzielnie na każdy rodzaj instalacji OZE, został wyłoniony wykonawca 364 instalacji kolektorów słonecznych.

 

15 stycznia br. roku została podpisana umowa z firmą Solartime Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, na mocy której instalacje solarne wykonane zostaną za łączną kwotę 3.389.182,00 zł netto i 3.660.316,56 zł brutto z 8% podatkiem VAT, w terminie do 10 kwietnia 2020 roku. W ciągu 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi harmonogram wykonywania poszczególnych instalacji.

 

Pierwsze instalacje będą montowane już od początku lutego. Według informacji przekazanych przez Wiceprezesa Zarządu spółki Solartime,Aleksandra Weselaka jedna ekipa instalację solarną wykona w ciągu jednego dnia, łącznie z podłączeniem do istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej i przeprowadzeniem uruchomienia wykonanej instalacji. Po przedstawieniu przez Wykonawcę harmonogramu prac niezwłocznie zamieścimy go na stronie internetowej i prześlemy drogą e-mailową do tych mieszkańców, którzy podali swoje adresy.

 

Mając już konkretną kwotę za wykonanie instalacji solarnych, obliczona zostanie wysokość drugiej raty, którą będzie trzeba wpłacić na konto Gminy przed wykonaniem instalacji. W najbliższych dniach te kwoty będą przekazywane do wszystkich uczestników projektu.

 

Wykonawców pozostałych rodzajów instalacji OZE (fotowoltaika, kotły na biomasę, pompy ciepła) poznamy w ciągu najbliższych dni, a o podpisanych umowach informować będziemy na bieżąco.

 

UM w Strzyżowie

 

fot. A. Kozioł

 

 

 

liczba wyświetleń: 2467 dodano: 2020-01-15