Inwestycje w Gminie Strzyżów w 2019 roku

 

Minął 2019 rok. Pod względem inwestycyjnym był to bardzo trudny, ale zarazem udany okres. Wiele zadań zaczętych jeszcze w poprzedniej kadencji, jak i zupełnie nowych inwestycji udało się zrealizować. Działania inwestycyjne w gminie Strzyżów obejmowały głównie branżę drogową, kanalizacyjną i budowlaną. Realizacja tych zadań nie byłaby jednak możliwa bez środków z zewnątrz, o które gmina aktywnie zabiega, a pochodzą one między innymi z Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich czy Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Bez wątpienia najbardziej spektakularnym wydarzeniem mijającego roku było oddanie do użytku obwodnicy Strzyżowa. Po ponad 50-ciu latach od pierwszych planów budowy, mieszkańcy naszego miasta wreszcie doczekali się obwodnicy na miarę naszych czasów, co w zdecydowany sposób usprawnia ruch w mieście, ale przede wszystkim odciąża zabytkową część Strzyżowa. Zadanie to realizował Samorząd Województwa Podkarpackiego, ale nie należy zapominać o udziale Gminy Strzyżów w tej inwestycji w kwocie ponad 2 mln złotych. Gmina Strzyżów w 2019 roku w lokalną infrastrukturę drogową zainwestowała blisko 3,5 mln zł; ponad siedem kilometrów dróg we wszystkich miejscowościach naszej gminy otrzymało nową nawierzchnię, wybudowany został nowy most w Bonarówce za kwotę blisko 900 000 zł, wyremontowane zostały dwa mosty w Wysokiej Strzyżowskiej. Sukcesywnie staramy się też prowadzić prace polegające na odwodnieniu dróg, jak i wycince zarośli, również poprawiana jest nawierzchnia dróg gruntowych. 

 

Dla poprawy bezpieczeństwa

 

Dbając o bezpieczeństwo pieszych i kierowców, inwestujemy w oświetlenie dróg na terenie naszej gminy. W mijającym roku miasto wydało blisko 1 milion złotych na budowę nowego oświetlenia ulicznego. Za powyższą kwotę powstało 120 nowych punktów świetlnych, w tym oznakowano i oświetlono trzy przejścia dla pieszych w Strzyżowie w najbardziej niebezpiecznych miejscach miasta.

 

Znaczącą część budżetu gminy na 2019 rok stanowiły środki na budowę sieci kanalizacyjno-sanitarnej. Powstały dwa odcinki kanalizacji w Strzyżowie na ulicy Goslara oraz przy ulicach Żarnowskiej i Konieczkowskiego. Obecnie realizowana jest budowa kanalizacji w Godowej II etap. Budżet na te zadania wynosi 9 000 000 złotych. Niestety, bez wsparcia finansowego z zewnątrz tak wielkich wydatków miasto nie byłoby w stanie udźwignąć samodzielnie. Przygotowana jest dokumentacja na kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej w Wysokiej Strzyżowskiej, a w przygotowaniu jest na wschodnią część Dobrzechowa i ul. Modrzewiową.

 

Kolejnym dużym zadaniem inwestycyjnym jest budowa nowej trybuny na stadionie miejskim w Strzyżowie. Zakres tych prac w roku bieżącym obejmował wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej z doziemnym odcinkiem zasilającym, oraz wykonanie instalacji sanitarnej wewnętrznej wraz z przyłączem kanalizacyjnym i kanalizacją deszczową. Koszt tych zadań to blisko 1 mln złotych. W 2020 roku planujemy dokończenie inwestycji i oddanie trybuny do użytkowania.

 

Inwestycje w OZE

 

Końcem roku na dachu Urzędu Miejskiego, krytej pływalni oraz oczyszczalni ścieków w Strzyżowie pojawiły się panele fotowoltaiczne o mocy łącznie 200 kW, co w znacznym stopniu wpłynie na rachunki za energię elektryczną w tych jednostkach, a przede wszystkim wpłynie korzystnie na nasze środowisko. To kolejna inwestycja o wartości blisko 1 mln złotych, oczywiście przy dofinansowaniu w wysokości 85%.

 

Wyłaniamy również wykonawców instalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w tym programie. Przypomnę, że jest to zadanie skierowane do ponad sześciuset rodzin, na ponad dziewięćset instalacji OZE, w skład których wchodzą kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła i piece na pelet. Mamy nadzieję, że w pierwszej połowie roku większość zainteresowanych będzie mogła już cieszyć się mniejszymi rachunkami za prąd czy gaz.

 

Oprócz tych dużych milionowych inwestycji Gmina Strzyżów realizowała wiele mniejszych, ale jakże istotnych zadań, wspomnę tylko o kilku, takich jak: remont dachu na szkole podstawowej w Godowej, budowa windy przy budynku Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, wykonanie prac projektowych dotyczących nowego targowiska, nowego skateparku oraz żłobka w Strzyżowie.

 

Przed nami Nowy Rok i nowe wyzwania. Mam nadzieję, że uda nam się pozyskać kolejne środki finansowe na realizację zaplanowanych w 2020 roku zadań. Proszę jednocześnie mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość, gdyż wiele realizowanych inwestycji powoduje chwilowe utrudnienia i niedogodności, ale w efekcie służą one poprawie jakości życia nas wszystkich.

 

 

Paweł Midura

 

fot. P. Midura, D. Mularz, A. Kozioł 

liczba wyświetleń: 565 dodano: 2020-01-13