Informacja o możliwości otrzymania pomocy finansowej ze środków będących w dyspozycji Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przez nowe grupy osób uprawnionych

 

 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że od dnia 10 maja 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 752), wprowadzające w szczególności możliwość otrzymania pomocy finansowej ze środków pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, oprócz kombatantów i wdów/wdowców pozostałych po nich, przez nowe grupy osób uprawnionych, tj.:

 

  • Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzickich. Na podstawie znowelizowanej ustawy  z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich;

 

  • Żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych – żołnierze górnicy. Na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia  2 września 1994 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych;

 

  • Cywilne niewidome ofiary działań wojennych. Na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom  działań wojennych.

 

Szef urzędu może przyznać osobom uprawnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, pomoc pieniężną jednorazową lub okresową.

 

Więcej informacji na www.kombatanci.gov.pl oraz pod numerem telefonu 22 2767 775.

 

UM w Strzyżowie

liczba wyświetleń: 264 dodano: 2019-12-30