Konsultacje projektu rozporządzenia dotyczącego dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

 

 Od połowy listopada br. trwają ogłoszone przez Ministra Zdrowia konsultacje „Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku”. Projekt rozporządzenia zamierza do podniesienia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku w zakresie wysokich częstotliwości. Zmian tych wymaga m.in. projektowana sieć telefonii komórkowej piątej generacji (5G).

 

Od kilkunastu lat następuje dynamiczny rozwój telefonii komórkowej. Rośnie ruch w sieci, rosną oczekiwania użytkowników co do jakości i szybkości usług telekomunikacyjnych, wdrażane są coraz bardziej zaawansowane technologie. To wszystko związane jest z promieniowaniem elektromagnetycznym, na które narażeni są wszyscy.

 

15 listopada 2019 r. konsultacjom społecznym poddany został „Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku”. Projekt rozporządzenia zamierza do podniesienia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku w zakresie wysokich częstotliwości, czego wymaga m.in. projektowana sieć telefonii komórkowej piątej generacji (5G). Proponowana zmiana to wzrost wielkości z 0,1 W/m2 do 10 W/m2; składowa elektryczna pola: z 7 V/m do 61 V/m.

 

Konsultacje społeczne ws. projektu przedmiotowego rozporządzenia prowadzone są na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/

a z jego treścią można zapoznać się tutaj:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12327201/

12641411/12641412/dokument426855.pdf

 

UM w Strzyżowie

 

Fot. pixabay.pl

liczba wyświetleń: 416 dodano: 2019-11-27