Ważny komunikat dla przedsiębiorców!

 

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, powinni uzyskać wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) na wniosek.

 

Obowiązek ten należy wypełnić do dnia 31 grudnia 2019 r. składając do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu , wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach.

 

Zobacz pełną treść komunikatu

liczba wyświetleń: 436 dodano: 2019-11-21