Nagrody Świętego Michała 2019 rozdane

 

W sobotę 16 listopada już po raz 13 poznaliśmy nazwiska osób i organizacji, którym wręczono Nagrody Świętego Michała. Nagroda przyznawana jest co roku, a celem jej ustanowienia jest propagowanie odpowiednich postaw, dorobku i szczególnych osiągnięć osób, instytucji oraz organizacji społecznych, wyróżniających się w środowisku, mogących być wzorem i przykładem dla innych. Uroczystą galę poprowadzili Marta Utnicka – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Strzyżowie oraz Paweł Bukała – dyrektor Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie.

 

W tym roku posiedzenie Kapituły Nagrody Św. Michała, która przyznaje statuetki, odbyło się 14 października br. W jego efekcie w gronie nagrodzonych tym wyjątkowym wyróżnieniem znalazło się kolejnych sześć osób i organizacji, a są to:

 

- w kategorii „KULTURA” - Bronisław Lechowicz z Żarnowej. Pan Bronisław chętnie angażuje się w różnorodne inicjatywy społeczne i kulturalne. Z wielu podejmowanych aktywności w obszarze kultury warto wymienić choćby: śpiew w chórze męskim i mieszanym, udział w rekonstrukcjach historycznych, filmie „1920. Wojna i miłość”. Pan Bronisław jest aktorem Strzyżowskiego Teatru „Prima Aprilis”, współpracuje również z Teatrem im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, gdzie występował w spektaklu „Diabeł Łańcucki”.

 

- w kategorii „OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA” - Radosław Ślaski; nauczyciel wychowania fizycznego, animator sportu, ultra maratończyk. Swoją pasją do uprawiania sportu i zaangażowaniem zaraża młodych ludzi. Jest prezesem Uczniowskiego Stowarzyszenia Sportowego „Sokolik” w Grodzisku. Reprezentował gminę Strzyżów w ważnych imprezach biegowych, jak: Iron run, Ultra maraton Podkarpacki, Ultra maraton Bieszczadzki, w których zajmował czołowe miejsca w swojej kategorii wiekowej. Współorganizator cyklicznej imprezy biegowej „Polska Biega”.

 

- w kategorii „OPIEKA SPOŁECZNA ORAZ BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE” – Beata i Marek Banasiowie BAN-MED Grupowa Specjalistyczna Praktyka Lekarska. Państwo Banasiowie od 2011 roku prowadzą specjalistyczną przychodnię w Dobrzechowie, która świadczy wysokiej jakości usługi z zakresu lecznictwa, rehabilitacji medycznej, wieloprofilowej diagnostyki dla mieszkańców gminy i powiatu strzyżowskiego. Ważną inwestycją poszerzającą dostępność usług opieki zdrowotnej była sfinalizowana w zeszłym roku budowa Centrum Kompleksowej Opieki Osób Niesamodzielnych. Niezwykle ważną inwestycją dla mieszkańców gminy Strzyżów jest także utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Dobrzechowie dla osób starszych i niesamodzielnych.

 

- w kategorii „SAMORZĄDNOŚĆ” – Rodzinne Ogrody Działkowe „RELAX”. Przez lata funkcjonowania Rodzinne Ogrody Działkowe „Relax” w Strzyżowie stały się istotnym miejscem w krajobrazie miasta. Stanowią bardzo ważny element życia społecznego i przyrodniczego Strzyżowa, wpływający na jego zrównoważony rozwój. Odgrywają szczególną i ważną rolę w kształtowaniu zdrowego otoczenia mieszkańców miasta, ochronie składników przyrody i poprawie warunków bytowych naszej społeczności. Dbają o środowisko przyrodnicze, a co za tym idzie tworzą odpowiedni ekosystem miasta. Co roku na terenie Ogrodów dla wszystkich członków organizowany jest „Dzień Działkowca”, który aktywizuje i sprzyja integracji międzypokoleniowej działkowców.

 

- w kategorii „WOLONTARIAT I MECENAT” – Marian Wydro; pasjonat modelarstwa, komisarz dorocznej Wystawy Modeli Plastikowych i Kartonowych. To człowiek z niezwykłą wyobraźnią i sercem do swojej pasji. Od 26 lat jest organizatorem i komisarzem Wystawy Modeli Plastikowych i Kartonowych, odbywającej się w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Strzyżowie, która cieszy się uznaniem pasjonatów modelarstwa z całego powiatu strzyżowskiego, ale także województwa podkarpackiego. To dzięki jego bezinteresownemu zaangażowaniu i wspaniałej atmosferze, jaka towarzyszy wydarzeniu, impreza stała się prawdziwą wizytówką Strzyżowa oraz obowiązkowym punktem w kalendarzu wystaw pasjonatów modelarstwa. Od kilku lat zapraszany jest do udziału w organizowanym w Warszawie Ogólnopolskim Przeglądzie Modeli Redukcyjnych, gdzie swoje prace wystawiają najlepsi modelarze w kraju.

 

- w kategorii INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE” -  Tadeusz Worosz, rolnik z Dobrzechowa, który od ponad 30 lat gospodaruje na wielohektarowym gospodarstwie. W jego prowadzenie zaangażowana jest cała rodzina. Pan Tadeusz stale unowocześnia i modernizuje swoje gospodarstwo i park maszynowy, dba, by ziemia była właściwie zagospodarowana, utrzymując gleby w dobrej kulturze i chroniąc różnorodność biologiczną, tym samym przyczyniając się do rozwoju i ochrony dobra wspólnego jakim jest ziemia rolna i polskie rolnictwo.

 

Galę uświetnił koncert strzyżowskiego zespołu „Awangarda” oraz kwartetu smyczkowego „The Strings”, którego występy charakteryzują się dużą dynamiką, energią i świeżym podejściem do muzyki.

 

A. Kozioł

 

Zobacz zdjęcia

Zobacz relację iTV Południe 

liczba wyświetleń: 755 dodano: 2019-11-20