Powiatowe Koło w Strzyżowie Polskiego Związku Niewidomych ma już 20 lat

 

Dzisiaj  (14.10) w Lokalnym Centrum Kultury, Tradycji i Folkloru „Gościniec” odbyło się spotkanie Koła Powiatowego w Strzyżowie Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Podkarpacki. Okazją były obchody Międzynarodowego Dnia Niewidomych, który przypada 15 października, ale przede wszystkim jubileusz 20-lecia Koła w Strzyżowie.

 

Zebranych przywitała Anna Koronkiewicz – prezes Koła Powiatowego w Strzyżowie. Byli wśród nich m.in.: Burmistrz Strzyżowa Waldemar Góra, reprezentujący władze powiatu Kamil Mendocha, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej, Prezes Okręgu Podkarpackiego Polskiego Związku Niewidomych Ryszard Cebula oraz jego dyrektor Małgorzata Musiałek.

 

W swoim przemówieniu dyrektor Musiałek podkreślała, że strzyżowskie Koło jest jednym z nielicznych na podkarpaciu, w którym istotną liczbę członków stanowią dzieci. Członek Koła Józef Terlecki przybliżył natomiast historię strzyżowskiej organizacji na przestrzeni 20 lat oraz omówił bieżącą działalność także w odniesieniu do środków finansowych, jakie Koło otrzymało ze środków budżetu gminy i powiatu.  

 

Burmistrz Waldemar Góra wręczając pani prezes bukiet kwiatów oraz okolicznościowy list, dziękował władzom i członkom Koła za współpracę i wszelkie działania przybliżające społeczeństwu problemy osób niewidomych i słabowidzących.

 - Proszę przyjąć moje gratulacje z okazji tej wyjątkowej rocznicy i wyrazy szacunku za Państwa bezinteresowną działalność inspirowaną miłością do drugiego człowieka – mówił podczas spotkania.

Zadeklarował także chęć dalszej pomocy na rzecz poprawy jakości życia osób, które zmagają się z tego typu niepełnosprawnością.

 

A. Kozioł

 

fot. E. Brodowska-Mularz

liczba wyświetleń: 877 dodano: 2019-10-14