Przedłużenie naboru wniosków do Nagrody Św. Michała

 

Kapituła Nagrody Świętego Michała informuje, że ze względu na małą ilość złożonych wniosków przedłużyła termin składania wniosków do dnia 7.10.2019 r. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie, kancelaria ogólna (parter) w godz. 7.00 – 15.00 – w dniach od wtorku do piątku, natomiast w poniedziałek od 8.00 do 17.00.

 

Nagroda św. Michała została ustanowiona przez Radę Miejską w Strzyżowie na mocy uchwały Nr XXXII/273/05 z dnia 20 października 2005 roku. Celem jej powołania jest propagowanie odpowiednich postaw, dorobku i szczególnych osiągnięć osób, instytucji oraz organizacji społecznych, wyróżniających się w środowisku, mogących być wzorem i przykładem dla innych.

 

28 sierpnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Kapituły, która uchwałą nr 1/19 dokonała zmian w regulaminie nagrody Św. Michała. Zmianie uległ zapis dot. czasu trwania kadencji Kapituły. Aktualnie, czas jej trwania pokrywa się z okresem kadencji radnych Rady Miejskiej.

 

Spotkanie Kapituły przyznającej nagrody Św. Michała odbędzie się 14 października br. (poniedziałek) o godz. 16.00.

 

Kto może otrzymać statuetkę?

Nagroda może być przyznana osobie fizycznej, osobie prawnej oraz stowarzyszeniu zwykłemu, za szczególne osiągnięcia w takich sferach życia publicznego, jak:

1) kultura;

2) oświata, wychowanie oraz sport, turystyka i rekreacja;

3) opieka społeczna oraz bezpieczeństwo i zdrowie publiczne;

4) samorządność;

5) wolontariat i mecenat;

6) inne osiągnięcia zasługujące na wyróżnienie.

 

Kto może zgłosić kandydata?

Zgłoszenia kandydatur do Nagrody mogą być składane przez:

1) osoby fizyczne,

2) osoby prawne,

3) stowarzyszenia zwykłe.

 

 

Regulamin Nagrody

 

Wniosek

 

Przewodniczący Kapituły Tomasz Grodzki

liczba wyświetleń: 468 dodano: 2019-10-02