Informacja o finansowaniu zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzyżów"

 

Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzyżów” zrealizowano w ramach programu priorytetowego  NFOŚiGW pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” przy udziale środków NARODOWEGO FUNDUSZU  OCHRONY ŚRODOWISKA i  GOSPODARKI  WODNEJ WOJEWÓDZKIEGO  FUNDUSZU  OCHRONY ŚRODOWISKA i  GOSPODARKI  WODNEJ w  RZESZOWIE. 

 

Koszt zadania:                                                     22 335,92 zł,      w tym:

 

  • dotacja WFOŚiGW                                     7 817,57 zł
  • dotacja NFOŚiGW                                     11 167,96 zł
  • środki własne:                                             3 350,39 zł

 

 

  

liczba wyświetleń: 299 dodano: 2019-09-17