Ogłoszenie o uzupełniającym naborze na kotły na pellet

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza uzupełniający nabór wniosków od mieszkańców w ramach wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.1 – Rozwój OZE „projekty parasolowe” na kotły na pellet,  np. kocioł o mocy 20 kW – wkład własny mieszkańca wynosi ok. 3 800 zł.

 

 

Wnioski mogą składać: osoby fizyczne, które zamieszkują na terenie Gminy Strzyżów. Nabór wniosków prowadzony będzie w okresie

od 15 lipca 2019 r. do 26 lipca 2019 r. do godz. 15.00

 

 Wniosek należy złożyć w:

 Urzędzie Miejskim w Strzyżowie

Ul. Przecławczyka 5

38-100 Strzyżów

Pokój nr 30

 

 

Regulamin naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu OZE do pobrania

 

 Kompletny wniosek o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji OZE składa się z:

 1. Ankiety wstępnej doboru instalacji OZE.

 2. Deklaracja udziału w projekcie.

 3. Oświadczenia – kryteria rekrutacji.

 

Formularz wniosku dostępny jest także w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie pok. 30.

 

Zapraszamy do odwiedzenia mobilnej ekspozycji odnawialnych źródeł energii, która będzie dostępna w dniach 19 i 20 lipca br. na strzyżowskim Rynku

Zobacz plakat 

UM w Strzyżowie 

 

 

liczba wyświetleń: 1438 dodano: 2019-07-16