Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w Strzyżowie w obrębie ewidencyjnym nr 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1446/17 o pow. 0,8159 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr RZ1S/00033143/5.

 

 

Zobacz pełną treść ogłoszenia 

liczba wyświetleń: 236 dodano: 2019-06-25