OZE w gminie Strzyżów – nabór uzupełniający na kotły na pellet

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza uzupełniający nabór wniosków od mieszkańców w ramach wsparcia finansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 – Rozwój OZE „projekty parasolowe” na: kotły na pellet z dofinansowaniem 85% ceny kotła netto – np. kocioł o mocy 20 kW – w cenie 15 700 zł; wkład własny mieszkańca wynosi ok. 3 800 zł.

 

Wnioski mogą składać: osoby fizyczne, które zamieszkują na terenie Gminy Strzyżów. Nabór wniosków prowadzony będzie w okresie od 17 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. do godz. 15.00.

 

Wniosek należy złożyć w:

Urzędzie Miejskim w Strzyżowie

ul. Przecławczyka 5

38- 100 Strzyżów

pokój nr 30

 

Kompletny wniosek o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji OZE składa się z:

1. ankiety wstępnej doboru instalacji OZE;

2. deklaracji udziału w projekcie;

3. oświadczenia – kryteria rekrutacji.

 

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej www.strzyzow.pl, a także w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie.

 

 

Regulamin

Ankieta doboru instalacji

Deklaracja 

Oświadczenie

 

 

liczba wyświetleń: 1675 dodano: 2019-06-14